Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En

200706

Sommarens soliga dagar…

… har vi haft många redan nu. Det har varit välförtjänt efter denna vår. En sådan stor förändring i våra levnadsvanor och arbetsliv som detta virus har medfört kunde ingen…

200608

Se webinariet: Kultur i stadsutvecklingen

Är kultur i stadsutvecklingen nyckeln till en hållbar och inkluderande ytterstad? Den 15 juni hölls ett spännande webinarium, för er som missade den finns den nu att se i efterhand!

200608

Den blomstertid nu kommer… eller?

Debattartikel: Den 5 juni firades världsmiljödagen. En dag som instiftades vid FNs första globala miljökonferens i Stockholm 1972. Temat för världsmiljödagen 2020 fokuserade på biodiversitet under devisen ”Time for Nature”….

200512

Vågdalens förskola nominerad till årets förskolebyggnad

Vågdalens förskola ligger integrerad i ett bostadskvarter, med en utstickande del som helt skiljer sig från bostadskvarteret. Med sin runda, lekfulla form och träfasad utgör förskolan en kontrast mot bostäderna….

200428

Landskapslaget sponsrar muralmålning i Nairobi

Stora delar av världen har drabbats av pandemin Covid-19, och Kenya är inget undantag. Det finns ett stort informationsgap bland landets invånare, beroende på vilket område man bor i. I…

200420

Flytta hem paradiset!

I samarbete med gruppen Flytta Hem Paradiset och Moderna Museet bidrar Landskapslaget med idéer för hur en skulpturpark kan skapas utifrån premissen att skulpturerna stått där från början. Här kan…

200416

Ny videocast: Lagsamtal

Lagsamtal av Landskapslaget är en intervjuserie som tar upp frågor kring det offentliga rummet, stadsplanering, landskapsarkitektur och hållbarhetsfrågor. Nyckelprofiler i olika branscher intervjuas och det diskuteras allt från samtida utmaningar…

200325

Vi flyttar västerut!

Landskapslaget flyttar till nya södermalmslokaler i Stockholm Landskapslaget flyttar västerut till Södermalmsallén 12. Det nya kontoret möjliggör mer kreativt utrymme för medarbetarna liksom bättre möjligheter till att bjuda in kunder,…

200325

Nytt projekt i Ulvsunda industriområde

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i Ulvsunda Industriområde i västra Stockholm ska utvecklas. Den här delen av Ulvsunda industriområde kan i…

200319

En hälsning hemifrån

Hoppas att du har det bra på ditt hemmakontor? Vi gissar nämligen att du, precis som vi, läser det här hemifrån. Vi befinner oss just nu i en period präglad…

200311

Vinnare av Planpriset Fokus Skärholmen

2019 års vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris blev Fokus Skärholmen. Landskapslaget har varit delaktiga i stadsutvecklingsprojektet genom att ansvara för parkmark och gata, bland annat i Mälaräng och i centrala…

Foto: Patrick Engeler

200304

Mipim Awards 2020

Landskapslaget medverkar i projekt som nominerats till det prestigefyllda priset Mipim Awards 2020! Ett av Europas största forskningslabb – Biomedicum – som Akademiska Hus har uppfört åt Karolinska Institutet i…

191121

Barnkonventionens dag 20e november

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som…

191115

Landskapslaget ❤️️ Vinnova = SANT

  Kulturkraft i det offentliga rummet Landskapslaget AB och forskningscentrat Reinvent på Södertörns högskola beviljas ekonomiskt stöd från Vinnova inom ramen för regeringens satsning ”Samverkansprogram- Städer 2019” Med projektet ”Kulturkraft…

191023

Culture for cohesion

Wednesday 23 October 14.00-17.00 Södertörns University, room MA 636 The Symposium is for Free ! But registrations is required.  Register here.   Keynote speaker Pier Luigi Sacco Professor Pier Luigi Sacco…

191015

Drevvikens Strand – Telestaden

Farsta växer med ca 8000 nya bostäder varav merparten ska komma till i stadsutvecklingsområdet Drevvikens strand – Telestaden. Landskapslaget har sedan 2015 arbetat som plan-och arkitektstöd åt Stockholms stad i…

190924

Lek det du inte vet

Tillfällig installation Beställare: Nacka kommun, Konsten att skapa stad Innehållet för platsen har testats genom kreativa workshops tillsammans med skolklasser från Sicklaskolan. Med olika verktyg har vi undersökt vad och…

190919

Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången

Inom satsningen Grönare Stockholm utvecklas under 2017-2020 ett antal nya parker och gröna gångstråk. Dessutom sker upprustning och förbättring av befintliga platser med fokus på ytterstaden. En av dessa platser…

190911

Processledare för innovationstävling

Initiativtagare till tävlingen var Stockholm Science City, HSB Bostad, Atrium Ljungberg, Castellum, Stockholm stad och Vectura. Deltagarna bestod bland annat av representanter från fastighetsbranschen, arkitekter, kommuner, studenter och konstnärer. Även…

190910

Tack för Lunchskapet!

Ett stort tack till alla som medverkade på Lunchskapet ”konsten och kulturen tar plats på stadsscenen”

190626

Landskapslaget medverkar till fler ekosystemtjänster med verktyget QGYF

Under våren 2019 har föreningen C/O City utvecklat verktyget QGYF – en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark. Programvaran är ett plugin till QGIS som vem som helst kan ladda ner…

190605

Flemingsbergsparken invigs!

Läs mer om projektet här.     

190527

Landskapslaget i Almedalen!

Åsa Keane: Hållbar stadsutveckling, Ekosystemtjänster, VD asa@landskapslaget.se Åsa Keane är VD för Landskapslaget. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat med stadsplanering och hållbarhet inom offentlig och privat sektor. Hon…

190401

Landskapslaget är partner med FAHS

Mer om FAHS hittar du här: https://www.fahs.se/

190329

Årets bygge 2019!

Landskapslaget fick hösten 2012 uppdraget att börja med en systemhandling för landskapet kring Karolinska institutets två nya forskningshus Biomedicum och Komparativ Medicin-B. 2015 färdigställdes en bygghandling som resulterade i den…

171220

Nya bostäder i Älvsjö!

Detaljplanen för Kabelverket 11 m.fl. i Älvsjö har godkänts i Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd. Det innebär ca 685 nya bostäder, lokaler för centrumändamål, en ny förskola, nya parker samt ett nytt…

171220

Detaljplan i Nynäshamn godkänd!

Nu har detaljplan för Telegrafen och Vaktberget i Nynäshamn godkänts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. Detaljplanen möjliggör…

171220

Klockelund godkänd i stadsbyggnadsnämnden

Nu har detaljplanen för Klockelund vid Drevvikens strand i Farsta godkänts i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Det innebär 480 nya bostäder, en förskola och strandpark. Landskapslaget har arbetat med strukturplanen och detaljplanen…

171220

Detaljplan Perstorp har vunnit laga kraft!

I veckan vann detaljplanen för den första etappen av utbyggnaden längs Drevviken i Farsta laga kraft. Det innebär att 700 nya bostäder, varav 200 studentbostäder, och en ny kvarterspark kan…

170926

Stolt partner till innovationstävlingen SHINE 2017

Fysisk aktivitet är en viktig hållbarhetsfråga som blir allt viktigare i samhällsutvecklingen. Tävlingen Shine syftar till att aktivera innovatörer och problemlösare att skapa nydanande lösningar och innovationer med potential att varaktigt…

170829

Skissning i skala 1:1 vid ny konsthall på Frescati.

Landskapslaget skissar just nu på en entréplats till en ny konsthall på Frescati (Universitetsområdet i Stockholm). Det gör vi genom att testa platsens mått och utbredning med krita och måttband! Konsthallen…

161220

Ny bok om landskapsarkitektur

Över 50 aktuella projekt presenteras med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning och reflektioner från skribenter ryms i boken. Dessa kommer att utgöra ett…

161117

Studio Egret West från London besökte Landskapslaget

160824

I fokus – Stockholm utomhus

Ladda ner artikeln här!

160613

Pia Jonsson på Arkitekturbiennalen

Årets tema ”Reporting from the Front” genomsyrade flera av utställningspaviljongerna och gav en intressant, om än något dyster, vinkel på de stora utmaningar vi står inför. Ekonomisk kris, bostadsbrist, krig…

160509

Landskapslaget tar hem ramavtal med Svenska bostäder!

160503

The City at Eye Level på Landskapslaget

Läs mer om boken, eller ännu hellre, läs själva boken här.

160503

Samråd för Klockelundsvägen i Larsboda, Farsta 26 april och 7 juni

Ett stort fokus i arbetet med planförslaget har varit att tillgängliggöra området längs med vattnet, tillskapa nya parkytor och samtidigt möjliggöra för nya bostäder och förskolor. Merparten av bebyggelsen tillkommer…

160426

Pia Jonsson till Venedigbiennalen!

Nedan finns den officiella pressreleasen: The Forests of Venice Collateral event of the 15th International Architecture Exhibition- La Biennale di Venezia Utställningen The Forests of Venice, initierad av Kjellander + Sjöberg…

160415

Vårseminarium torsdag 28 april

160401

World Landscape Architecture Month

April är World Landscape Architecture Month! Landskapslaget deltar i det globala initiativet att dela med sig av god landskapsarkitektur. Varje vecka lägger vi upp bilder på våra projekt här på…

160323

Vårt remissvar på Gestaltad livsmiljö

Syftet med utredningen var att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Vi ser att bygg- och anläggningsbranschen tillhör en av Sveriges…

151201

Invigning av Mariehällstorget!

Nu har ytterligare en pusselbit lagts på plats i Annedal. Tisdag 1 december var det invigning av Mariehällstorget i Annedal där Landskapslaget också varit med och ritat ett antal parker….