Vi är Landskapslaget

Ulrika Wessman
Ekonomiansvarig

ulrika@landskapslaget.se
08-442 48 21

Alice Johansson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

alice@landskapslaget.se
0720 76 33 58

Ameli Hellner
Landskapsarkitekt LAR/MSA

ameli@landskapslaget.se
08-400 278 48

Anna Ahlstrand Nauclér
Planarkitekt

anna.a.n@landskapslaget.se
08-525 240 67

Anna Gronow
Landskapsarkitekt LAR/MSA

anna.g@landskapslaget.se
08-525 240 62

Anna Lebisch
Landskapsarkitekt LAR/MSA

anna.l@landskapslaget.se
08-525 240 54

Anna Squassina
Landskapsarkitekt LAR/MSA

anna@landskapslaget.se
08-400 278 49

Anna Sterner
Anbudsansvarig, Byggnadsantikvarie

anna.s@landskapslaget.se
070-280 19 97

Anna-Stina Bokander
Stadsplanerare FPR/MSA

anna-stina@landskapslaget.se
08-400 278 03

Annelie Landin Lindroos
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Delägare

annelie@landskapslaget.se
08-400 278 40

Anders Mårsén
Landskapsarkitekt MSA

anders@landskapslaget.se
08-442 48 39

Bibbi Leine
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Delägare

bibbi@landskapslaget.se
08-442 48 27

Caroline Mellström
Landskapsarkitekt LAR/MSA

caroline@landskapslaget.se
08-525 240 65

Ellen Sundin
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Facklig representant

ellen@landskapslaget.se
08-525 240 63

Emily Wade
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Delägare

emily@landskapslaget.se
08-442 48 30

Eva-Lotta Wolkert
Landskapsarkitekt LAR/MSA

eva-lotta@landskapslaget.se
08-525 240 61

Felix Brännlund
Landskapsarkitekt LAR/MSA

felix@landskapslaget.se
08-525 240 59

Filippa Dahlin
Landskapsarkitekt LAR/MSA

filippa@landskapslaget.se
08-442 48 29

Gustav Ståhl
Landskapsarkitekt

gustav@landskapslaget.se
08-400 278 01

Gunnel Sandestedt
Landskapsarkitekt LAR/MSA

gunnel@landskapslaget.se
08-442 48 37

Hanna Skoglund
Landskapsarkitekt LAR/MSA

hanna@landskapslaget.se
08-525 240 57

Ida-Maria Classon Frangos
Stadsplanerare

ida-maria@landskapslaget.se
08-400 27 847

Ingbritt Liljekvist
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Seniorkonsult

ingbritt@landskapslaget.se
08-442 48 28

Johan Forsman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Kundansvarig

johan@landskapslaget.se
08-525 240 51

Johanna Good
Landskapsarkitekt LAR/MSA

johanna@landskapslaget.se
08-525 240 50

Judson Abbott
Landskapsarkitekt LAR/MSA

judson@landskapslaget.se
08-400 27 846

Karin Lekberg
Kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och social hållbarhet, Kommunikationsansvarig

karin@landskapslaget.se
08- 525 24 069

Lina Andersson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

lina@landskapslaget.se
08- 442 48 31

Lise Hellström
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Delägare

lise@landskapslaget.se
08-442 48 32

Lotta Wersäll
Arkitekt SAR/MSA

lotta@landskapslaget.se
08-400 27 842

Lovisa Kastman
Kommunikatör

lovisa@landskapslaget.se

Magdalena Franciskovic
Landskapsarkitekt LAR/MSA

magdalena@landskapslaget.se
08-400 27 841

Maria Wejbro
Landskapsarkitekt LAR/MSA

maria@landskapslaget.se
08-525 240 55

Max Goldstein
Stadsplanerare/Urban Designer M.A.P

max@landskapslaget.se
08-525 240 53

Mia Lindblad
Stadsplanerare, Arkitekt SAR/MSA

mia@landskapslaget.se
08-442 48 34

Olivier Vinet
Landskapsarkitekt, Facklig representant

olivier@landskapslaget.se
08-525 240 58

Pia Jonsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

pia@landskapslaget.se
08-400 278 44

Samuel Rizk
Stadsplanerare, Arkitekt SAR/MSA

samuel@landskapslaget.se
08-525 240 52

Sergio Maximo
Landskapsarkitekt LAR/MSA

sergio@landskapslaget.se
08-525 24 064

Sofia Sandqvist
Landskapsarkitekt LAR/MSA

sofia@landskapslaget.se
08-442 48 35

Stina Elonsson
Landskapsarkitekt

stina@landskapslaget.se
08 525 240 66

Tomas Saxgård
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Seniorkonsult

tomas@landskapslaget.se
08-442 48 25

Ylva Svärdström
Landskapsarkitekt MSA

ylva@landskapslaget.se
08-442 48 23