IFLA World Congress 2023 i Stockholm & Nairobi

Under förra veckan blev Stockholm och Nairobi gemensamma värdstäder för den banbrytande IFLA World Congress 2023, som lockade över 1000 deltagare från olika hörn av världen. Kongressen fungerar som en mötesplats för landskapsarkitekter för att utbyta erfarenheter och få ny insikt kring hur vi ska tampas med rådande klimatutmaningar.

För första gången på 71 år var det återigen Sveriges tur att stå som värd, men denna gång skrev kongressen historia genom att hållas parallellt i två olika länder. Detta blev möjligt genom ett framgångsrikt samarbete mellan Sveriges Arkitekter och Architectural Association of Kenya, AAK. Emily Wade, en av Landskapslagets delägare och tidigare IFLA-delegat, var en av initiativtagarna bakom detta bilaterala kongressinitiativ. Pia Jonsson och Johanna Good från Landskapslaget har verkat som projektledare för initiativet av kongressen i nära samarbete med Kenya.

– Det har varit en otrolig resa. Vi har strävat efter att lyfta det lokala perspektivet och integrera det i en global diskussion. Genom föreläsningar från både Kenya och Sverige har vi belyst olika perspektiv från två kontinenter och främjat kunskapsutbyte och samarbete, säger Pia Jonsson, projektledare för IFLA WC 2023.

Från oss på Landskapslaget närvarande även Anders Mårsén och Lise Hellström som ledde en workshop om estetisk hållbarhet, Annelie Landin berättade om projektet Flemmingsbergsparken och Ellen Sundin presenterade Fittja äng.