Landskapslaget tar plats i Umeå! 

Vi är stolta över att meddela att Landskapslaget nu etablerar sig i Umeå. Med vår vision om en social-ekologisk stadsutveckling, kan vi med lokal närvaro bidra till den gröna omställningen i norr och skapa livsmiljöer som gör skillnad.

– Genom att vara baserad i Umeå kan vi bättre förstå och adressera de specifika behov och utmaningar som norra Sverige står inför. Det är viktigt för oss att ha en lokal närvaro och verkligen kunna bidra där det behövs, säger Felix Brännlund, vår landskapsarkitekt på plats.

I takt med globala klimatförändringar och den biologiska mångfaldens tillbakagång inser vi betydelsen av att tänka och verka lokalt. Den gröna omställningen som till stor del kommer att drivas i norr innebär en unik möjlighet för oss att bidra med just vår kompetens inom grön och hållbar stadsutveckling.

– Kunskapen om grön och hållbar stadsutveckling spelar en central roll när det gäller att möta dagens klimatutmaningar och säkra biologisk mångfald. I samspel mellan byggd miljö samt naturens och människans livsprocesser strävar vi efter att skapa en balans där både människa och natur kan trivas och frodas. Felix närvaro i Umeå stärker vår förmåga att genomföra detta i norra Sverige, och vi ser fram emot att vara en aktiv del av den gröna transformationen här, säger Johan Forsman, Landskapslagets VD.

Felix Brännlund har gedigen erfarenhet från komplexa stadsbyggnadsprojekt, god insikt i urbana ekosystemtjänster och en unik kunskap om Grönytefaktorn samt ett brinnande intresse för gröna tak, speciellt kombinerat med solceller. Genom Felix närvaro och engagemang känner vi oss väl rustade att ta en aktiv roll i norra Sveriges gröna transformation.

Besök oss gärna hos Landskapslaget @ House Be i MVG Gallerian för att prata landskapsarkitektur och stadsbyggnad. Välkomna!