Ånnaboda Örebro

Ånnaboda är ett populärt friluftsområde i närheten av Örebro, beläget i gränsen mellan Närkeslätten och Kilsbergen. Från Ånnaboda utgår en mängd olika spår och leder för bland annat skidor, mountainbike, löpning mm. Det är även ett etappmål på Bergslagsleden. Landskapslaget fick under 2022 i uppdrag att göra ett programförslag för utveckling av området.

I Ånnaboda möts en stor mängd olika aktiviteter som ska samsas och utgå ifrån samma plats. Området ligger ca 30 minuter från Örebro och nås med bil eller buss och är ett populärt utflyktsmål för både privatpersoner och grupper. Här ordnas också en mängd tävlingar och evenemang som kräver stora ytor och drar mycket folk. En del av området består av en camping med kringfunktioner som är privatägd.

Idag finns det otydligheter kring skyltning, parkering och vissa funktioner vilket försvårar för förstagångsbesökare och kan generera onödiga trafikrörelser och försämra tillgängligheten. En stor del av uppdraget var att förtydliga och samla funktioner och skyltning och tillskapa platser för vistelse kring dessa. En central entréplats blir den självklara första samlingspunkten varifrån man kan orientera sig för att hitta till de olika aktiviteterna.

Som ett led i utvecklingsarbetet genomförde Örebro kommun och Landskapslaget en föreningsdialog med aktiva föreningar i området för att identifiera eventuella krockar av olika önskemål och fånga upp förslag på nya aktiviteter och funktioner.

Ett flertal nya aktiviteter föreslås också på platsen, bland annat en skidskyttearena, ett cykelområde för barn och en flowtrail (en bana för mountainbike).

Medverkande Landskapslaget:
Lotta Wersäll, Lise Hellström

Beställare: Örebro kommun