Barnkonsekvensanalys

Landskapslaget har i många år arbetat med att ta fram barnkonsekvensanalyser i samband med stadsutvecklingsprojekt i olika delar av Sverige. Vår djupa expertis vad gäller barns förutsättningar i staden gör oss brett anlitade för att utreda kvaliteten på stadsplaner ur ett barnperspektiv.

Barnfrågors vikt i stadsplanering är en del av Landskapslagets fokus vad gäller hållbarhet. Flera av Landskapslagets medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med barnkonsekvensanalyser, barndialoger och andra metoder för att säkerställa att barnperspektivet finns med hela vägen i stadsbyggnadsprocessen. En barnkonsekvensanalys synliggör konsekvenserna för barns liv i en föreslagen stadsstruktur. Det gäller den fysiska strukturen såväl som förutsättningar för aktiviteter, socialt liv och kultur. En stadsdel som främjar rörelsefrihet, utbildning, kultur och en rik fritid för barn blir ofta en rik stadsdel för fler grupper då det sätter förutsättningar för en mångfald av platser och funktioner.

FNs barnkonvention är numer lag i Sverige vilket ger ytterligare tyngd åt barns rättigheter i den fysiska strukturen. Det innebär bland annat att barn har rätt till bostad, skola och föreningsliv.
FNs barnkonvention:
https://unicef.se/barnkonventionen

Nyckelpersoner Landskapslaget:
Lise Hellström, Ida-Maria Classon-Frangos, Anna Squassina, Max Goldstein, Lisa Klingwall, Annsofi Björkman
Beställare: Stockholms stad, Uppsala kommun, Huddinge kommun
Sedan år 2015 har Landskapslaget tagit fram barnkonsekvensanalyser i följande projekt: Årstastråket etapp III, Östberga, Björnkulla Huddinge, Stora Sköndal, Hammarbyskogen, detaljplan Hemmet 18, Gamla Tyresövägen, Fullerö hage, Samsö, Gottsunda/Valsätra Uppsala, Bergsbrunna Uppsala