Byälvsvägen

Baksida blir framsida. Den igenvuxna baksidan öppnades upp med lekfulla skulpturala gradängtrappor i konstgräs, gummi och betong. Sittbara gummikullar och sittbara klätterväxtspaljéer kompletterade mellan trapporna. Genom att aktivera fasaden ökar trygghetskänslan och områdets identitet tydliggörs.

Målet med uppdraget var att vända baksidan till en framsida. Att öka trygghetskänslan, tillgängligheten och ge en tydlig positiv karaktär åt kvarteret. Den visuella kopplingen mellan gårdar och stråk behövde förbättras samtidigt som lättskötta parkytor var en förutsättning. En viktig del av detta var att rensa buskage och gallra träd vilket öppnade upp och gjorde sträckan ljus samt förbättrade sikten och skapade kontinuitet längs stråket. Som nya tillägg planerades tre nya lekfulla trappor in samt ett flertal lägre kullar i gräs och gummiasfalt. En trappa med barnvagnsramp byggdes i pilotetappen. Det undre trapploppet är integrerat i en konstgräskulle och övergår i sittgradänger med gummiasfalt på vilplanen åt ena hållet. Mellan trapploppen är det möjligt att gå ut på kullens krön.

En förbättrat belysning var viktig. Trappornas handledare fick integrerad funktionsbelysning, en stolpe med spotlights placerades så den kunde belysa både stödmuren, trappkullen och en mindre gummikulle. Byggnadernas gavelnischer fick också ny belysning. Stödmurarna mellan gårdar och stråkets nivå kläddes med sträckplåt vilket ökade sikten. Den formades och kan fungera både som sittplatser och som spaljé för klätterväxter. Trappkullen är idag en tydlig markör för kvarteret och fungerar väl som förbindelse mellan gård och stråk samt för lek och informella sittplatser längs stråket.

I processen provades många olika lösningar som diskuterades och utvärderades tillsammans med LLN arkitekter och beställaren.

byalvsvagen150502

Årtal

2011

Plats

Byälvsvägen, Bagarmossen

Beställare

AB Stockholmhem

Liknande uppdrag

Främlingsvägen