Ebba Braheskolan

Ebba Braheskolan på Kvarnholmen planeras att stå färdig år 2020 och under tiden har skolan öppnats i tillfälliga lokaler. Landskapslaget fick i uppdrag att utforma en skolgård tänkt att fungera dels under den temporära tiden men även till den färdigbyggda skolan.

Skolgården ligger högt beläget på Kvarnholmen. Tomten är kuperad med värdefull hällmarksnatur med stora tallar. Grundidén till utformningen var att behålla tomtens terräng och naturkaraktär samt skapa rumsligheter med fyllda med olika aktiviteter. Tomtens östra del fokuserar på rörelse, genom en hinderbana når man skolgårdens utsiktsplats som försetts med hängplatser. Centralt på gården finns en bollplan, och på tomtens västra del finns lek för mindre barn och pingisbord. I naturmarken har mindre platsbildningar skapats för att locka barnen till lek och vistelse.

 

Årtal

2016-2017

Färdigställandeår

2017

Adress

Kvarnholmen

Beställare

Johan Lindeberg, Kvalitena