Får barnen plats i framtidens städer?

Konferensen handlade om våra samhällens förmåga att ge barn och unga möjlighet till rörelse och motion i vardagen då det är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Det var stort fokus på barnens plats i städer som byggs allt högre och allt tätare. Intresset för konferensen var mycket stort. Besökarna på konferensen var stadsplanerare, landskapsarkitekter, bostadsbolag och flera olika representanter från både privat och offentlig sektor. Lotta föreläste om skolgårdens roll, hur en bra skolgård kan uppmuntra till rörelse, och hur samnyttjande av skollokaler och skolgårdar kan vara ett sätt att ge skolan högre status i nya stadsdelar. Skolgården och förskolegårdarna behöver få en mer central roll och det som byggs och planeras idag kommer påverka framtida generationer. Andra föreläsare kom från bland annat University of Manitoba i Kanada och Stadsbyggnadskontoret i Rotterdam, Nederländerna.