En levande stad!

Hur skulle en integrerad skolgård i staden kunna se ut? Den uppgiften fick Landskapslaget äran att illustrera för Uppsala kommun. Illustrationen är ritad av Max Goldstein som jobbar som stadsplanerare och urban designer på Landskapslaget.

Uppdraget var att ta fram illustration och diagram till Uppsala kommuns riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor. Riktlinjen är numera antagen av Uppsala kommunstyrelse vilken är väldigt glädjande!

Den detaljrika illustrationen visar exempel på hur en grundskola skulle kunna samnyttja olika ytor och lokaler i staden för att få en levande, kreativ och sammanhållen stad där flera generationer ses i ett naturliga möten.

Därtill tog Landskapslaget fram två olika inspirationsdiagram som visar hur en förskolegård med ett minsta mått på 3000 kvm skulle kunna se ut, ritad utifrån Boverkets riktlinjer. Här ser man hur luftigt, spännande och inspirerande en förskolegård skulle kunna vara. De uppdelade zonerna gör upplevelsen av de olika rummen större. Diagrammen är ritade av Ellen Sundin och Max Goldstein, med expertstöd från Ylva Svärdström och Eva-Lotta Wolkert.

Läs Uppsala kommuns antagna riklinjer här >>>