Kvarteret Rosendahl

Gestaltningen har tagit fasta på platsens historiska och sociala sammanhang. Den är utformad för att stärka de urbana kvalitéerna, samtidigt som den ska kännas som en oas där man hittar lugnet och kan ta in folklivets brus.

I samband med upprustning av verksamhetslokalerna på marknivå, fick vi uppdrag att göra ett gestaltningsförslag för gården som var i behov av upprustning. Gestaltningen har tagit fasta på den symmetri som genomsyrat platsen sen tidigare. Marken är ett upp skalat rutnätsmönster i kalksten och granit med integrerade stora krukor och belysning. Golvet av sten blir som en förlängning av husets stenfasad. Mötet mellan gångstråk och gården har stärkts med en rad olika stenblock, som en fortsättning av de socklar och trappblock av granit som man finner på förlängningen av fasaderna. Två trappblock indikerar de entréer som en gång fanns här. Blocken blir en informell möbel för vila och lek samt luckrar upp gränsen för att bjuda in det sociala liv som pågår utanför.

När: 2019-2020
Var: St Paulsgatan, Södermalm, Stockholm
Medverkande från Landskapslaget: Anna Lebisch, Olivier Vinet, Anna Gronow
Beställare: Newsec