Landskap är svaret på hållbar utveckling

Trafikverkets forsknings och utvecklingsprojektet Landskap i långsiktig planering är nu slut. Tillsammans med Calluna, KMV Forum, Radar Ark-Plan och Schibbye landskap (Befaringsbyrån) har metodiken Integrerad landskapskaraktärsanalys (LKA) tagits fram och tillämpats i en rad projekt. Några exempel är Åtgärdvalsstudier för Västra stambanan, Översiktlig LKA för nya höghastighetsbanor, LKA för Västmanland och Västernorrland o.sv. Projektet har utvecklat en metodik för att vända perspektivet; från sektorisering till helhet, från att undvika skada till att utveckla och förbättra. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och mer nytta för pengarna.

Projektet har pågått mellan 2010 och 2015.

I oktober ordnades ett slutseminarium- En sammanfattning kan du läsa här: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings–och-analysmetoder/Miljobedomning/Ett-mangsidigt-verktyg/seminarier/kunskapsseminarium-om-landskap-i-langsiktig-planering-den-20-oktober-2015/

Alla dokumentation om projektet ligger på trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/landskap

Metodiken är intressant för att den ett möjliggör ett tvärvetenskapligt arbetssätt och kunskapsunderlag för tidig planering.

För mer information om projektet och metodiken kontakta Emily Wade

emily@landskapslaget.se

08-442 48 30