Landskapsarkitekter utlyser nödläge för klimatet

Klimatet kan inte vänta! Det är det mest angelägna budskapet från IFLA världskongress 2019. Evenemanget i Oslo har samlat 1 400 landskapsarkitekter från hela världen.

Den internationelle organisationen för landskapsarkitekter, IFLA, larmar om nödläget i klimatfrågan. Nu uppmanas landskapsarkitekter runt om i världen att sprida kunskap om gröna lösningar.

Bild: Emily Wade. Foto: Håkan Blanck

Vi som yrkeskår borde leda utvecklingen, säger Emily Wade på Landskapslaget.

I samband med kongressen i Oslo som pågår just nu (den 18-20 september 2019), beslutade IFLA (International Federation of Landscape Architects) att utlysa nödläge för biologisk mångfald och klimatet. Representanter från samtliga 77 deltagarländer röstade ja till deklarationen.

Det här är ett uppdrag som vi alla ställer oss bakom. Vi som yrkeskår är väl lämpade för att delta i hur vi kan lösa klimatförändringarna och vi bör vara med och leda arbetet, säger svenska landskapsarkitekten Emily Wade, som är på plats i Oslo och sitter i planeringsgruppen för IFLA-konferensen i Stockholm- Nairobi 2021.

Emily Wade uppmanar också riksarkitekten på Boverket, Helena Bjarnegård, att se över vilket förhandlingsutrymme det finns i svensk lagstiftning kring de här frågorna och uppmanar kollegor runt om i landet att stå på sig när det gäller klimatsmarta alternativ.

Läs mer om vad du och IFLA kan göra på www.iflaworld.org