Landskapslaget i Göteborg!

Föreläsningen var den avslutande i stadsbyggnadskontorets serie för stadsbyggnadsintresserade medarbetare och kretsade kring social-ekologisk stadsutveckling, hur tredje rummet-strategier kan användas för att skapa nya typer av mötesplatser och minska trösklar för olika grupper att mötas, hur normkritiska metoder kan skapa nya typer av platser och hur allt bidrar till hur den täta gröna staden kan utvecklas. Tack för en trevlig kväll med intressanta samtal!

 

Bildmaterialet kommer från Göteborgs stad.