Mälaräng

Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt inom stadsdelsområdet Skärholmen med fokus på social hållbarhet. Mälaräng (sammanslagning av Mälarhöjden och Bredäng) är en del av det projektet beläget i södra Bredäng, där omvandling av trafikplats Bredäng och delar av Skärholmsvägen och Bredängsvägen möjliggör utveckling av ny boendemiljö. Ny bebyggelse, fler funktioner, nya mötesplatser inom området och utveckling av Slättens gårds park till en stadsdelspark kommer bidra till att länka samman Bredäng, Mälarhöjden, Västertorp och Huddinge.

 

Landskapslaget har av uppdrag från Stockholm stad arbetat med ett kvalitetsprogram för allmän platsmark och systemhandling som underlag till detaljplan.

 

Årtal

2016-2018

Plats

Bredäng, Skärholmen

Beställare

Stockholm stad