Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En

Oxhålsbadet, Stora Essingen

Under 2013 fick Landskapslaget i uppgift att utforma och projektera nya Oxhålsbadet på Stora Essingen. Badplatsen skulle innehålla nya bryggor, sittplatser, gräsytor, cykelparkering mm. Fokus låg på att göra badplatsen tillgänglig för såväl personer med funktionsnedsättning som barnfamiljer och större grupper som vill kunna samlas och bada, grilla mm. Oxhålsbadet är, trots att Stora Essingen är en ö, den enda publika badplatsen på ön. Den var dessutom svårtillgänglig för många grupper då den enda platsen att solbada låg i en brant norrsluttning samtidigt som vattenlinjen var svåråtkomlig nedanför en stenlagd kant. Med hjälp av nya bryggor och sittytor skapades större vistelsytor både på vattnet och i slänten ner mot vattnet samt att man får större ytor som nås av solljuset när man har möjlighet att vistas en bit ut från land.

Samtliga nya konstruktioner för bad och sittytor är av trä med halkskydd på gångytor samt hyvlat på sitt- och badytor. Materialval och utformning gör det lättare att förändra, lägga till, underhålla och byta ut i framtiden. Valet av träkonstruktioner skapar dessutom stora möjligheter att göra tillägg i den kuperade terrängen och på vattnet.

De nya anläggningarna vid Oxhålsbadet har blivit en populär plats för både boende på stora Essingen och besökare på ön.