Solberga bollplan

Områden intill Solberga skola har utretts för bostadsbyggnation. Platsen är barnintensiv och Landskapslaget anlitades för att ta fram en barnkonsekvensanalys. Uppdraget genomfördes i samarbete med Unga Berättar ”Solberga bollplan i ögonhöjd”, genom workshops med elever i Solberga skola. Eleverna spelade in sina berättelser om platsen, byggde modeller och använde sk. geotaggning.

Grusplanen och närliggande grönområden intill Solberga skola har utretts för bostadsbyggnation. Platsen är barnintensiv och Landskapslaget anlitades för att ta fram en barnkonsekvensanalys. Utöver sedvanlig analys av målpunkter, stråk och trafiksäkerhet etc. lades extra fokus på att låta unga medborgare berätta om hur de använder platsen. Projektet genomfördes i samarbete med Unga Berättar ”Solberga bollplan i ögonhöjd”. Elever i Solberga arbetade med att bygga modeller och geotaggning av vilka platser som de upplevde bra/respektive dåliga samt filminspelning. Detta material har utgjort ett viktigt underlag för rapporten för hur unga berättar om sin närmiljö.

Årtal

2011

Plats

Solberga skola, Stockholm

Beställare

Stockholmshem

Samarbetspartners

Unga Berättar, Kulturförvaltningen, Mobile Life och Arkitekturmuseet