Stumholmen

År 1989 bjöd Karlskrona kommun in arkitektkontor till en tävling för att skissa på Stumholmens framtid. Ambitionen var att skapa en ny blandad stadsdel i samklang med den kulturhistoriskt unika miljön.

Landskapslaget tillsammans med Hederus Malmström arkitekter vann tävlingen, inte minst genom sitt förslag till placering av det nu byggda Marinmuseum.  Tillsammans med kommunen tog Landskapslaget fram ett gestaltningsprogram för hela holmen. Stumholmen rymmer idag allt från park och badstrand till bostäder och arbetsplatser. Befintlig bebyggelse har utvecklats med varsamhet och nya byggnader fogats in. De många offentliga ytorna och strandpromenaden är mycket uppskattade av både boende och besökare. Alla offentliga ytor ägs och förvaltas av en gemensam samfällighet. Trafik sker på fotgängares villkor. Arbetet med Stumholmen kulminerade i Bomässan 93 och samma år erhöll arbetet med Stumholmen Sienapriset för sin landskapsarkitektur. Mer om Stumholmen https://sv.wikipedia.org/wiki/Stumholmen

Årtal

1989–1993

Adress

Stumholmen, Karlskrona

Beställare

Statens fastighetsverk och Karlskrona kommun