Norr Mälarstrand – Stuvaren 1

Riddarfjärden, det största vattenrummet i innerstaden, är och ska vara en tillgång för alla stockholmare. För de som inte har möjlighet att betrakta vattnet från sitt fönster måste dess kajer erbjuda promenadstråk där allmänheten känner sig välkommen.

Landskapslaget är med och tar fram en ny detaljplan för den centrala delen av Norr Mälarstrand. Planen innebär att befintliga verksamheter såsom restaurang, drivmedelstation och båtangöring kan bibehållas och att nya funktioner kan tillkomma. Planen stärker kopplingen till Holger Bloms berömda parkstråk mot Rålambshovsparken samt kopplingen norrut mot Kungsholmstorg. Vid kajkantens sydvästra hörn skapas en byggrätt för en ny restaurangpaviljong. Utöver att förbättra möjligheten att röra sig till fots längs kajen möjliggörs nya målpunkter såsom hållplats för pendlarbåt och en sjömack för småbåtar. Planen möjliggör ett starkare kajstråk med ökad vattenkontakt, samt bevarar och utvecklar utblickar och siktlinjer mot både Riddarfjärden och Västerbron.

 

År

2012–2019

Adress

Norr Mälarstrand

Beställare

Stockholm Stad