Tyska skolans skolgård

Landskapslaget fick under 2016 uppdraget att göra ett förslag till upprustning av tyska skolans skolgård i centrala Stockholm.

Skolgården var belägen på en innergård med begränsade ytor och en del på bjälklag över skolans matsal. Ytorna var till stor del hårdgjorda, mestadels asfalt. Utmaningen var att aktivera asfaltytan utan att tillföra byggda strukturer som begränsade ytan, samt tillföra mer plats för cykelställ. Varje dag använder 400 elever de begränsade skolgårdsytan och varje yta är utsatt för stort slitage.

Sammanfattning av förslaget som antogs

Förslaget byggde på att utnyttja den plana asfaltytan för att tillåta så mycket aktivitet som möjligt. Genom att måla in aktivitetsfält av olika slag på asfaltytan tydliggjordes olika sätt att aktivera ytan. Aktivitetsfälten uppmanar till lek och sport medan sittplatserna uppmanar till
lugnare samvaro i grupp eller enskilt. Befintliga kvaliteter som ett större träd och befintliga väggmålningar sparades. Tydligare ytor kring
sittplatser gjorde dessa mer avskilda från aktivitetsytan för att även kunna ha platser med lugn och ro.

På skolgårdsytan skulle befintlig scen kunna monteras för evenemang, exempelvis konserter, och fotografering av klasser och större
grupper. Ny belysning underlättade användning av gården under den mörka årstiden, för exempelvis skolans julmarknad eller för att belysa
scenen vid evenemang. Nya cykelställ i två våningar placerades i passagen mellan gatan och skolgården. Cykelställen försågs med ett sedumtak.

På den del av skolgården som är upplyft på bjälklag breddades en konstgräsyta för att underlätta bollspel och andra sportaktiviteter.
På bjälklaget placerades odlingslådor som en del i den pedagogiska verksamheten för de mindre barnen.

 

 

 

Årtal

2016-2018

Adress, geografisk plats

Karlavägen, Stockholm

Beställare

Tyska Skolan

Medverkande:

Ronny Brox, Olivier Vinet, Lotta Wersäll, Felix Brännlund.