Uppdrag Mälaräng

I Bredäng omvandlas Skärholmsvägen och delar av Bredängs trafik­plats till en ny innehållsrik, trygg och levande stadsdel, Mälaräng.

Stadsdelen ingår i Fokus Skärholmen, en stadsbyggnadsprocess med fokus på socialt värdeskapande. Landskapslaget har arbetat med flera delar i processen från strukturarbete inför detaljplan, kvalitetsprogram samt gestaltning och projektering av allmän plats.

Mälaräng är ett av de större projekten inom det större stadsutvecklingsprojektet fokus Skärholmen. Projektet syftar till att omvandla trafikplats Bredäng, en del av Skärholmsvägen samt Bredängsvägen till en levande stad med urbana gator kantade med stadsbebyggelse. Hela projekt Fokus Skärholmen arbetas fram med särskild utgångspunkt i social hållbarhet. Inom Mälaräng innebär detta en ny årsring med stor variation av allmänna platser, urbana kvaliteter och förutsättningar för ett levande och innehållsrikt stadsliv.

Landskapslaget påbörjade arbetet med strukturplanen under 2016 tillsammans med övriga konsultgruppen, denna låg sedan till grund för detaljplanen som gick ut på samråd hösten 2017. Landskapslaget har arbetat fram gestaltning och systemhandling för gator, platser, parker, en ny stadsdelspark samt ett kvalitetsprogram för allmän platsmark.

Arbetet har genomsyrats av ett konceptuellt gestaltningsarbete på övergripande nivå, relaterat till stadsdelen som helhet, bebyggelsens volymer, kvartersindelning samt de gemensamma rummens innehåll och karaktär. Ur detta har specifika värden utvecklats för stadens platser, gator och parker.

Medverkande Landskapslaget:

Annelie Landin, Maria Wejbro, Ronny Brox

Beställare: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret

Pågående