230508

Kvarteret Trumman

På uppdrag av AMF Fastigheter gestaltade vi om kvarteret Trummans innergård på Södermalm i Stockholm till en grönskande inbjudande plats med stora sociala och ekologiska kvaliteter.  Ifrån att ha varit…

230228

Studentboende i Husby

På uppdrag av Byggvesta har vi tagit fram underlag till detaljplanen för ett nytt studentboende i Husby ritad av Måns Tham arkitekter.  Kvartersmarken har gestaltats med bland annat mycket grönska…

230110

Kvarteret Rosendahl

Gestaltningen har tagit fasta på platsens historiska och sociala sammanhang. Den är utformad för att stärka de urbana kvalitéerna, samtidigt som den ska kännas som en oas där man hittar…

230110

Ett skärgårdshakkei

Landskapslaget har gestaltat, gjort bygghandlingar och varit med att anlägga den centrala trädgården och det omgivande landskapet. Arkitektkontoret Tham Videgård har ritat byggnaden.

230109

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Landskapslaget har gestaltat och projekterat en gemensam gårdsanläggning för flera byggaktörer i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Gården blir ett samlande rum med grönska, vistelse, lek och samvaro och är…

221215

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen är en överdäckning av E18 som bryter motorvägens barriäreffekt och skapar en ny koppling mot intilliggande stadsdelar samt Stockholms nya begravningsplats i Järva. Byggvesta planerar en nybyggnation av bostäder…

230109

Kabelverket Älvsjöstaden

I centrala Älvsjö växer en ny stadsdel med ca 1400 lägenheter fram, Älvsjöstaden. Här varvas nya bostäder med befintliga verksamheter, stad vävs samman med natur och nya publika livsrum tillskapas…

220901

Kvarteret Muddus

Norra Djurgårdsstadens rödaste kvarter med sitt intima gröna trädgårdsrum. Gården är bostädernas egen trädgård dit alla boende är välkomna med planteringar i vindlande mjuka former och ett sammanhållande enhetligt golv….

220901

Grönare gårdar i Fittja

Under 2021 och 2022 har Landskapslaget arbetat med att förvandla en slitageutsatt bostadsmiljö genom nya planteringar med ökade ekosystemtjänster till grönskande trivsamma gårdar. På bjälklaget byggs specialanpassade upphöjda växtbäddar av…

201108

Medaljongtorget i Älvsjöstaden

Tjong i medaljongen – vilket fint torg! Landskapslaget har varit med och ritat etapp 1,2,3 i Älvsjöstaden, samt Sandaletten intill. En av de nya platserna heter Medaljongtorget och har ett…

210208

Kvarteret Mars

I Täby har ett bostadskomplex byggts i tre etapper som innefattar gemensamma vistelseytor i form av pocketparker, gårdar och mindre torg. Landskapslaget har gestaltat och projekterat marken med ambitionen att…

Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

180127

Bostadsområdet Råby i Uppland- Bro

Bostadsområde Råby ligger i Bro (Upplands-Bro kommun) och byggdes 1968 med ca 500 lägenheter. För Landskapslagets del har projektet innehållit program och projektering och ombyggnad av fasader och entréer på…

190410

Stumholmen

År 1989 bjöd Karlskrona kommun in arkitektkontor till en tävling för att skissa på Stumholmens framtid. Ambitionen var att skapa en ny blandad stadsdel i samklang med den kulturhistoriskt unika…

Ny stadsdel i Stora Sköndal

180522

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och…

180105

Kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv

Landskapslaget har tagit fram ett kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv med syfte att tidigt i planskedet och inför markanvisningar kunna säkerställa att de kvarter som ritas bidrar till stadslivet. Fokus är…

171221

Klockelund, Farsta Stockholm

Klockelund, vid Drevikens strand, är ett nytt stadsbyggnadsområde där Landskapslaget har arbetat med strukturplan och detaljplan samt en gång- och cykelbro som förbinder det nya området med omgivande områden och…

160503

Kv Kabelverket, Älvsjö

Kv Kabelverket utformas som en ny stadsdel i Älvsjö strax söder om Stockholm med ca 1400 nya lägenheter. Förslaget utgår från en kvartersstruktur samlad kring en ny huvudgata med en…

150501

Tilltalande tillgänglighet

Om utformning av allmänna platser utomhus – för alla människor.

150501

Träd i Stockholm

150506

Annedal

Den nya stadsdelen planeras med speciellt fokus på barn där också landskapet har fått stor betydelse. Här finns flera parker, torg och platser samt ett genom hela stadsdelen genomgående stråk.

150505

Främlingsvägen

Stockholmshem planerade att förtäta i ett av sina bostadsområden i närförort. De befintliga smalhusen omgivna av naturmark ställde höga krav på varsamhet i planeringen av det nya. Vårt koncept blev…

150505

Byälvsvägen

Baksida blir framsida. Den igenvuxna baksidan öppnades upp med lekfulla skulpturala gradängtrappor i konstgräs, gummi och betong. Sittbara gummikullar och sittbara klätterväxtspaljéer kompletterade mellan trapporna. Genom att aktivera fasaden ökar…