221011

Viksjö G(u)ardeners

Viksjö G(u)ardeners är en förstudie om utveckling av platser för tjejer i det offentliga rummet. Den har drivits fram av konversationer och test med fysiska prototyper på platsen. Den undersöker…

220901

Barnkonsekvensanalys

Landskapslaget har i många år arbetat med att ta fram barnkonsekvensanalyser i samband med stadsutvecklingsprojekt i olika delar av Sverige. Vår djupa expertis vad gäller barns förutsättningar i staden gör…

200416

Lagsamtal

Samtalsserien tar upp frågor kring det offentliga rummet, stadsplanering, landskapsarkitektur och hållbarhetsfrågor. Nyckelprofiler i olika branscher intervjuas av Karin Lekberg, hållbarhetsstrateg på Landskapslaget, och det diskuteras allt från samtida utmaningar…

200107

Integrerad barnkonsekvensanalys- Detaljplan Gamla Tyresövägen

Landskapslaget har på uppdrag av Stockholms stad arbetat med en integrerad barnkonsekvensanalys för detaljplan Gamla Tyresövägen. Inom uppdraget kartlade vi barns förutsättningar inom området. Som en del av kartläggningen förde…

Lek du inte vet - Konsten att skapa stad med landskapsarkitektur

190930

Lek det du inte vet

Innehållet för platsen har testats genom kreativa workshops tillsammans med skolklasser från Sicklaskolan. Med olika verktyg har vi undersökt vad och hur vi leker. Barnens skapande har resulterat i en…

190508

Landskapslaget Hackathon 2019 – The future of urban living

The topics and the Idea feeders The future of Art and culture in 2030 The topic focused on the production and consumption of art, culture and digital innovations in the…

190410

Medborgardialog Hovsjö

Under hösten 2018 genomförde Södertälje kommun, med stöd av Landskapslaget, en medborgardialog i stadsdelen Hovsjö. Syftet var att involvera boende och verksamma i området och skapa underlag inför arbetet med…

190329

Sickla Strand lekplats

Landskapslaget har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram ny utformning för tre parker som var i behov av upprustning. Fokus har legat på utmanande lek, lek för olika åldrar…

181213

Kalejdoskopparken

I hård konkurrens valdes Landskapslaget & Co ut som ett av fyra team i den inbjudna tävlingen om en ny stor park i Hyllie. Ett brett team tog fram ett…

181116

Symbio City

Genom placemaking har en ny mini-park tagit form i staden Kiminini, Kenya och en strategi för hur samhället kan fortsätta att utveckla sina allmänna platser. I Butere, en annan ort…

Ny stadsdel i Stora Sköndal

180522

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och…

170420

Flemingsbergsparken

Den nya stadsdelsparken i Flemingsberg är en ny tids folkpark. När man inte har plats hemma ska man kunna umgås, leka, ha kalas i parken. Det är en park där…

150506

Annedal

Den nya stadsdelen planeras med speciellt fokus på barn där också landskapet har fått stor betydelse. Här finns flera parker, torg och platser samt ett genom hela stadsdelen genomgående stråk.

150505

Schlytersparken

Konceptet var att låta avgränsningen bli del av parkens identitet. Ett skulpturalt staket blir parkens tydligaste markör och identitetsbärare.

150504

Solberga bollplan

Områden intill Solberga skola har utretts för bostadsbyggnation. Platsen är barnintensiv och Landskapslaget anlitades för att ta fram en barnkonsekvensanalys. Uppdraget genomfördes i samarbete med Unga Berättar ”Solberga bollplan i…