220901

Ånnaboda Örebro

Ånnaboda är ett populärt friluftsområde i närheten av Örebro, beläget i gränsen mellan Närkeslätten och Kilsbergen. Från Ånnaboda utgår en mängd olika spår och leder för bland annat skidor, mountainbike,…

201108

Medaljongtorget i Älvsjöstaden

Tjong i medaljongen – vilket fint torg! Landskapslaget har varit med och ritat etapp 1,2,3 i Älvsjöstaden, samt Sandaletten intill. En av de nya platserna heter Medaljongtorget och har ett…

210201

Flatens naturreservat

Natureservaten blir allt viktigare resurser i den pågående stadsutvecklingen. Fler ska kunna hitta dem i såväl vardag som utflykt, samtidigt som dess ekologiska värden är viktiga vida omkring. Då Flatens…

200825

Kulturkraft i det offentliga rummet

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av en ny affärslogik. Denna utveckling i ytterstaden har pågått en tid men accelererar i pandemins spår. Kulturen och konsten…

Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

191214

Entréplats vid Sickla Kanal

En ny gång och cykelbro och ett nytt pumphus planeras att  byggas i början av Nackareservatet, nedanför Hammarbybacken. Som del av en större helhet fick Landskapslaget uppdrag att utveckla en…

170727

Stäketfläcken i Järfälla

Under 2017 fick Landskapslaget i uppgift att ta fram en strukturplan för Stäketfläcken i Järfälla. Området ligger på en historiskt intressant plats vid Mälaren där flera viktiga vattenvägar har korsats…

140626

Oxhålsbadet, Stora Essingen

Under 2013 fick Landskapslaget i uppgift att utforma och projektera nya Oxhålsbadet på Stora Essingen. Badplatsen skulle innehålla nya bryggor, sittplatser, gräsytor, cykelparkering mm. Fokus låg på att göra badplatsen…

170420

Flemingsbergsparken

Den nya stadsdelsparken i Flemingsberg är en ny tids folkpark. När man inte har plats hemma ska man kunna umgås, leka, ha kalas i parken. Det är en park där…

150505

Vindeln

Kvarnområdet ska utvecklas till en självklar plats för kommunens invånare och till att bli en ännu större turistmagnet. De stora värden som finns, både aktiviteter och serviceutbud var en viktig…

150505

Gäddeholm-Björnön

2008 bildade Västeråsstad Gäddeholms kulturreservat i herrgårdslandskapet vid Mälaren. För att locka besökare och för att göra området mer tillgängligt för de nya bostadsområdena på platsen, ville kommunen förnya identiteten…

150505

Årike Fyris

Vårt arbete undersöker hur området kan få en tydlig identitet. Rekreationsområdet Årike Fyris kan bli en viktig resurs som stärker Uppsala stad när Uppsala växer. Årike Fyris ska vara det…