230110

Aromen – aktivitetspark

I området mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen har en tillfällig park kallad Aromen anlagts med bland annat bollplan, utegym, boulebana och grillplats. Platsen kommer på längre sikt ingå i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen.

221208

Skolstråket i Flen

På uppdrag av Flen Kommunfastigheter AB har vi varit med och utvecklat Stenhammarskolan med ett generöst parkstråk kallat Skolstråket mitt i centrala Flen. Sedan tidigare ligger här den omtyckta högstadieskolan Stenhammarskolan (förut kallat Pins Wilhelm skolan)…

221201

Lillängsparken i Jakobsberg

Strax söder om Jakobsberg station håller den nya stadsdelen Söderdalen på att växa fram där vi har projekterat och gestaltat områdets nya stadsdelspark – Lillängsparken.  Parken är ett välbehövligt grönt offentligt…

221025

Gläntan – Parkupprustning

Upprustning av en befintlig park och lekpark i ett flerbostadsområde i Kista, Stockholm. Parken rymmer lek för både små och stora barn och stora gröna vistelseytor för alla åldrar. I…

230109

Kabelverket Älvsjöstaden

I centrala Älvsjö växer en ny stadsdel med ca 1400 lägenheter fram, Älvsjöstaden. Här varvas nya bostäder med befintliga verksamheter, stad vävs samman med natur och nya publika livsrum tillskapas…

220901

Vattenlekplats Husby

I direkt anslutning till den populära Husbyparken har Landskapslaget ritat en vattenlekplats. Vattenlekplatsen består av lekfulla duschar, fontäner och vattenbågar att springa igenom. Barnen kan själva styra vattnet med olika…

201108

Medaljongtorget i Älvsjöstaden

Tjong i medaljongen – vilket fint torg! Landskapslaget har varit med och ritat etapp 1,2,3 i Älvsjöstaden, samt Sandaletten intill. En av de nya platserna heter Medaljongtorget och har ett…

210303

Finlandsgatan

I Akalla och Husby planeras Finlandsgatan och delar av dess omgivning att omvandlas till en hållbar och attraktiv stadsmiljö som bidrar till att bygga ihop stadsdelarna och stärka sambanden. Målet…

190930

Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången

Inom satsningen Grönare Stockholm utvecklas under 2017-2020 ett antal nya parker och gröna gångstråk. Dessutom sker upprustning och förbättring av befintliga platser med fokus på ytterstaden. En av dessa platser…

210224

Kista äng

Karaktärsmässigt representerar Kista Äng det som är så speciellt för just Kista som blandstad, fylld av spännande kontraster. I den nya stadsdelen skapas platser att mötas på för de som…

210201

Uppdrag Mälaräng

I Bredäng omvandlas Skärholmsvägen och delar av Bredängs trafik­plats till en ny innehållsrik, trygg och levande stadsdel, Mälaräng.

200331

Tyska skolans skolgård

Landskapslaget fick under 2016 uppdraget att göra ett förslag till upprustning av tyska skolans skolgård i centrala Stockholm.

Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

210201

Storsjöparken – aktivitetspark

Stadens ambition var att anlägga en ny park med fokus på aktiviteter och plats för unga tjejer, något som identifierats som en brist i området. Landskapslaget fick i uppdrag att…

180127

Bostadsområdet Råby i Uppland- Bro

Bostadsområde Råby ligger i Bro (Upplands-Bro kommun) och byggdes 1968 med ca 500 lägenheter. För Landskapslagets del har projektet innehållit program och projektering och ombyggnad av fasader och entréer på…

170727

Stäketfläcken i Järfälla

Under 2017 fick Landskapslaget i uppgift att ta fram en strukturplan för Stäketfläcken i Järfälla. Området ligger på en historiskt intressant plats vid Mälaren där flera viktiga vattenvägar har korsats…

140626

Oxhålsbadet, Stora Essingen

Under 2013 fick Landskapslaget i uppgift att utforma och projektera nya Oxhålsbadet på Stora Essingen. Badplatsen skulle innehålla nya bryggor, sittplatser, gräsytor, cykelparkering mm. Fokus låg på att göra badplatsen…

Landskapslaget Hudiksvall

180522

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola….

170314

Jakob Mommas park

En ny fickpark med stadsodling i centrala Stockholm. Parkens formkoncept är en modern förening av barockens och funktionalismens gemensamma nämnare. Dess främsta program är odling.

190410

Solanderområdet

Landskapslaget var ett av tre inbjudna arkitektkontor som fick i uppgift att studera och föreslå en vision för Solanderområdet i norra Piteå.

190329

Sickla Strand lekplats

Landskapslaget har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram ny utformning för tre parker som var i behov av upprustning. Fokus har legat på utmanande lek, lek för olika åldrar…

190326

Trollesundsparken

Trollesundsparken utvecklas som närpark. En bearbetad formgivning stärker parkens karaktär, fler och mer varierade vistelseytor bjuder in både unga och gamla och barnens lekytor kompletteras för att utmana och glädja…

190313

Ebba Braheskolan

Ebba Braheskolan på Kvarnholmen planeras att stå färdig år 2020 och under tiden har skolan öppnats i tillfälliga lokaler. Landskapslaget fick i uppdrag att utforma en skolgård tänkt att fungera…

181213

Kalejdoskopparken

I hård konkurrens valdes Landskapslaget & Co ut som ett av fyra team i den inbjudna tävlingen om en ny stor park i Hyllie. Ett brett team tog fram ett…

181116

Symbio City

Genom placemaking har en ny mini-park tagit form i staden Kiminini, Kenya och en strategi för hur samhället kan fortsätta att utveckla sina allmänna platser. I Butere, en annan ort…

170420

Flemingsbergsparken

Den nya stadsdelsparken i Flemingsberg är en ny tids folkpark. När man inte har plats hemma ska man kunna umgås, leka, ha kalas i parken. Det är en park där…

160503

Kv Kabelverket, Älvsjö

Kv Kabelverket utformas som en ny stadsdel i Älvsjö strax söder om Stockholm med ca 1400 nya lägenheter. Förslaget utgår från en kvartersstruktur samlad kring en ny huvudgata med en…