Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En

201108

Medaljongtorget i Älvsjöstaden

Tjong i medaljongen – vilket fint torg! Landskapslaget har varit med och ritat etapp 1,2,3 i Älvsjöstaden, samt Sandaletten intill. En av de nya platserna heter Medaljongtorget och har ett…

200331

Tyska skolans skolgård

Landskapslaget fick under 2016 uppdraget att göra ett förslag till upprustning av tyska skolans skolgård i centrala Stockholm.

Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

190930

Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången

Inom satsningen Grönare Stockholm utvecklas under 2017-2020 ett antal nya parker och gröna gångstråk. Dessutom sker upprustning och förbättring av befintliga platser med fokus på ytterstaden. En av dessa platser…

190326

Trollesundsparken

Trollesundsparken utvecklas som närpark. En bearbetad formgivning stärker parkens karaktär, fler och mer varierade vistelseytor bjuder in både unga och gamla och barnens lekytor kompletteras för att utmana och glädja…

190313

Ebba Braheskolan

Ebba Braheskolan på Kvarnholmen planeras att stå färdig år 2020 och under tiden har skolan öppnats i tillfälliga lokaler. Landskapslaget fick i uppdrag att utforma en skolgård tänkt att fungera…

181116

Symbio City

Genom placemaking har en ny mini-park tagit form i staden Kiminini, Kenya och en strategi för hur samhället kan fortsätta att utveckla sina allmänna platser. I Butere, en annan ort…

Landskapslaget Hudiksvall

180522

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola….

180127

Bostadsområdet Råby i Uppland- Bro

Bostadsområde Råby ligger i Bro (Upplands-Bro kommun) och byggdes 1968 med ca 500 lägenheter. För Landskapslagets del har projektet innehållit program och projektering och ombyggnad av fasader och entréer på…

170727

Stäketfläcken i Järfälla

Under 2017 fick Landskapslaget i uppgift att ta fram en strukturplan för Stäketfläcken i Järfälla. Området ligger på en historiskt intressant plats vid Mälaren där flera viktiga vattenvägar har korsats…

Landskapslaget

170420

Flemingsbergsparken

Den nya stadsdelsparken i Flemingsberg är en ny tids folkpark. När man inte har plats hemma ska man kunna umgås, leka, ha kalas i parken. Det är en park där…

140626

Oxhålsbadet, Stora Essingen

Under 2013 fick Landskapslaget i uppgift att utforma och projektera nya Oxhålsbadet på Stora Essingen. Badplatsen skulle innehålla nya bryggor, sittplatser, gräsytor, cykelparkering mm. Fokus låg på att göra badplatsen…