230914

Cikadan – bostäder och allmän platsmark i Hammarbyhöjden

Landskapslaget arbetar som konsult åt Stockholm stad med att ta fram detaljplanen Cikadan i Hammarbyhöjden, samt att utforma allmän platsmark inom den. Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för…

230417

Kontors- och centrumbebyggelse i Hornsberg

På nordvästra Kungsholmen har vi arbetat som plankonsult åt Stockholm stad med kvarteret Hornsberg 10 där detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av fastighetens pågående kontors- och centrumverksamhet.

210201

Näsby Slott

Pågående: Plankonsult för byggaktörsdriven detaljplan

190508

Norr Mälarstrand – Stuvaren 1

Riddarfjärden, det största vattenrummet i innerstaden, är och ska vara en tillgång för alla stockholmare. För de som inte har möjlighet att betrakta vattnet från sitt fönster måste dess kajer…

Landskapslaget Hudiksvall

180522

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola….

180522

Söderhamnsporten

Norrlands östkust har alla förutsättningar att expandera och generera tillväxt och livskvalitet genom att Ostkustbanan byggs om till dubbelspår. Landskapslaget fick uppgiften att utreda förutsättningar för att omvandla Söderhamns station…

171221

Klockelund, Farsta Stockholm

Klockelund, vid Drevikens strand, är ett nytt stadsbyggnadsområde där Landskapslaget har arbetat med strukturplan och detaljplan samt en gång- och cykelbro som förbinder det nya området med omgivande områden och…