220901

Stadsutveckling i Ulleråker, Uppsala

Sedan 2021 arbetar Landskapslaget som arkitektstöd för de två detaljplanerna Tallstråket och södra Ulleråker inom stadsutvecklingsprojektet Ulleråker. Landskapslaget arbetar med kvartersmarken som kommunens arkitekt och utreder struktur, volymer, bostadslösningar mm.

220901

Stadsutveckling kring södra Munksjön Jönköping

Sedan 2020 har Landskapslaget på uppdrag av Södra Munksjön utveckling AB arbetat som generalkonsult med utvecklingen av de nya stadsdelarna runt Södra Munksjön i Jönköping. Inom uppdraget har Landskapslaget genomfört…

220901

Hampetorp ortsutveckling

Hampetorp är en växande landsbygdsort i utkanten av Örebro kommun. Fler och fler ser fördelarna med den typ av boende som Hampetorp erbjuder med närhet till natur och friluftsliv. Orten…

210303

Finlandsgatan – En levande, attraktiv och grönskande stadsgata

I Akalla och Husby planeras Finlandsgatan och delar av dess omgivning att omvandlas till en hållbar och attraktiv stadsmiljö som bidrar till att bygga ihop stadsdelarna och stärka sambanden. Målet…

210201

Norra Hovstallängen

Sedan 2018 har Landskapslaget på uppdrag av Uppsala kommun/stad arbetat med utvecklingen av Norra Hovstallängen i centrala Uppsala. Uppdraget har bestått i att ta fram en strukturplan för en skola,…

210201

Kvalitetsprogram för Flemingsbergsdalen

Utformningsprinciper för stadens allmänna platsmark

210201

Uppdrag Mälaräng

I Bredäng omvandlas Skärholmsvägen och delar av Bredängs trafik­plats till en ny innehållsrik, trygg och levande stadsdel, Mälaräng.

210119

Landskapslaget är en av fyra finalister i projektet Centralstaden

Statsutvecklingsprojektet Centralstaden har skapat ett stort internationellt intresse och nu inleds nästa steg i planprocessen. Tillsammans med fem andra aktörer utgör Landskapslaget ett av de arkitektteam som har gått vidare…

210114

Gävle västra

Under hösten 2020 deltog Landskapslaget i ett parallellt skissarbete för att ta fram en vision för det nya stationsområdet och anslutande struktur vid Gävles nya tågstation Gävle västra. Resultatet blev…

200902

Solna stationstorg – en viktig knutpunkt

Belägen på en central plats mellan Hagalund och Mall of Scandinavia är Solna stationstorg en stadsmiljö mittemellan historia och nutid. Det är en plats att passera, en plats att mötas…

210629

Inblick i framtiden – utveckling av Nytorps gärde

Här ser ni en illustration som Landskapslaget har tagit fram. Det är en visualisering av hur Nytorps gärde föreslås utvecklas som stadsdelspark. Landskapslaget har också tagit fram ett programförslag för…

Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

191019

Strukturplan för Barrudden, Ekerö

Barrudden är beläget i och vid ett före detta grustag på Jungfrusundsåsen på Ekerö, intill den populära skidbacken Ekebyhovsbacken. Fastigheten, som ägs av Bonava, ska delvis utvecklas till ett nytt…

170727

Stäketfläcken i Järfälla

Under 2017 fick Landskapslaget i uppgift att ta fram en strukturplan för Stäketfläcken i Järfälla. Området ligger på en historiskt intressant plats vid Mälaren där flera viktiga vattenvägar har korsats…

Landskapslaget Hudiksvall

180522

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola….

190410

Stadsutvecklingsplan för Flemingsberg

Flemingsberg ska utvecklas till en sammanhängande och tät stadsdel. Landskapslaget har i uppdrag att som design- och processtöd till kommunen ta fram en stadsutvecklingsplan.

190410

Solanderområdet

Landskapslaget var ett av tre inbjudna arkitektkontor som fick i uppgift att studera och föreslå en vision för Solanderområdet i norra Piteå.

180522

Söderhamnsporten

Norrlands östkust har alla förutsättningar att expandera och generera tillväxt och livskvalitet genom att Ostkustbanan byggs om till dubbelspår. Landskapslaget fick uppgiften att utreda förutsättningar för att omvandla Söderhamns station…

171221

Klockelund, Farsta Stockholm

Klockelund, vid Drevikens strand, är ett nytt stadsbyggnadsområde där Landskapslaget har arbetat med strukturplan och detaljplan samt en gång- och cykelbro som förbinder det nya området med omgivande områden och…

210201

Bolidenplan – Årstastråket etapp III

Bolidenplan är ett område som står inför en omfattande förändring. Området dominerades tidigare av Bolidenvägen som innan Södra Länkens tunnel byggdes under dominerades av tung och omfattande trafik. Det var…