200107

Integrerad barnkonsekvensanalys- Detaljplan Gamla Tyresövägen

Landskapslaget har på uppdrag av Stockholms stad arbetat med en integrerad barnkonsekvensanalys för detaljplan Gamla Tyresövägen. Inom uppdraget kartlade vi barns förutsättningar inom området. Som en del av kartläggningen förde…

Lek du inte vet - Konsten att skapa stad med landskapsarkitektur

190930

Lek det du inte vet

Innehållet för platsen har testats genom kreativa workshops tillsammans med skolklasser från Sicklaskolan. Med olika verktyg har vi undersökt vad och hur vi leker. Barnens skapande har resulterat i en…

190923

Landskapsarkitekter utlyser nödläge för klimatet

Klimatet kan inte vänta! Det är det mest angelägna budskapet från IFLA världskongress 2019. Evenemanget i Oslo har samlat 1 400 landskapsarkitekter från hela världen. Den internationelle organisationen för landskapsarkitekter, IFLA,…

190913

Processledare för innovationstävlingen CityZen Jam

Initiativtagare till tävlingen var Stockholm Science City, HSB Bostad, Atrium Ljungberg, Castellum, Stockholm stad och Vectura. Deltagarna bestod bland annat av representanter från fastighetsbranschen, arkitekter, kommuner, studenter och konstnärer. Även…

190913

Ett stort tack till alla som medverkade på Lunchskapet ”konsten och kulturen tar plats på stadsscenen”

Mer info kan fås av: Karin Lekberg, karin@landskapslaget.se, +46 720 778298, Mustafa Sherif, mustafa@landskapslaget.se, +46 720 788171 Se schemat för dagen: Lunchskap-Landskapslaget-program

190912

Culture for cohesion

Wednesday 23 October 14.00-17.00 Södertörns University, room MA 636 The Symposium is for Free ! But registrations is required.  Register here.   Keynote speaker Pier Luigi Sacco Professor Pier Luigi Sacco…

190619

Landskapslaget i Göteborg!

Föreläsningen var den avslutande i stadsbyggnadskontorets serie för stadsbyggnadsintresserade medarbetare och kretsade kring social-ekologisk stadsutveckling, hur tredje rummet-strategier kan användas för att skapa nya typer av mötesplatser och minska trösklar…

190321

Får barnen plats i framtidens städer?

Konferensen handlade om våra samhällens förmåga att ge barn och unga möjlighet till rörelse och motion i vardagen då det är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Det var…

190219

IFLA 2021 kommer till Sverige

IFLA står för International Federation of Landscape architects och är en världsomspännande organisation som samlar landskapsarkitekter från hela världen. Varje år hålls en världskongress och 2021 kommer Sverige att anordna…

181114

Arkitektkontoret Gäris

Pop-up kontoret fokuserar på tjejer och lyfter in deras drömmar och visioner i arbetet att forma staden och våra offentliga rum. I Hovsjö har vi fått chansen att tillsammans med…

181011

Lunchskap i Arkitekten

Den 29 augusti anordnade vi, tillsammans med FAHS (nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen) ett öppet evenemang på torget utanför vårt kontor i Stockholm. Vi bjöd in allmänhet, politiker, stadsbyggare och experter…

171117

Placemaking week Nairobi

I måndags öppnade Placemaking week Nairobi upp på Nairobis gator. För andra året i rad stänger Nairobi kommun av flera gator i centrala Nairobi för att låta organisationer och företag…

170512

Det händer saker på vårt torg!

Den 16 maj hade vi ett vårevent på vårt torg (Peter Myndes Backe). Vi åt lunch, jobbade och yogade på torget. Nederländska ambassaden invigde en ny cykelparkering tillsammans med Daniel Helldén (Stockholm stads trafikborgarråd)….

170126

Social hållbarhet

Workshop om social hållbarhet och intersektionalitet med fantastiska Ays Alayat @aysalayat

151211

Landskap är svaret på hållbar utveckling

Trafikverkets forsknings och utvecklingsprojektet Landskap i långsiktig planering är nu slut. Tillsammans med Calluna, KMV Forum, Radar Ark-Plan och Schibbye landskap (Befaringsbyrån) har metodiken Integrerad landskapskaraktärsanalys (LKA) tagits fram och…

190508

Landskapslaget Hackathon 2019 – The future of urban living

The topics and the Idea feeders The future of Art and culture in 2030 The topic focused on the production and consumption of art, culture and digital innovations in the…