Landskapslaget

På Landskapslaget har vi arbetat fram ett synsätt för att ta oss an vår tids utmaningar. Vi tror att det är viktigt att arbeta med extra fokus på sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i stadsutvecklingen som alla tjänar på. Vi har valt att kalla detta ”det allmänna först”. Vi ser Det allmänna först som en gemensam berättelse till vilken alla ska kunna bidra och känna tillhörighet. Det är en del av vår företagskultur och vårt kvalitetssystem och är på så sätt alltid levande och under utveckling.