Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En

Ett manifest för en levande stad!

Kulturkraft i det offentliga rummet

Illustration av en integrerad skolgård i staden

En levande stad!

Lekplatsupprustning av populär lekplats

Sickla Strand lekplats


Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först!

Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först! Det handlar om att vi tror att vi bäst uppnår ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet om vi tar vara på värden i stads- och livsmiljön som är gemensamma, ägs av alla och värnas av alla.

Läs mer om kärnan i Landskapslagets arbete här