Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En
Ny stadsdel i Stora Sköndal

Ny stadsdel i södra Stockholm

Stora Sköndal

En samtals- och intervjuserie

Lagsamtal

Lek du inte vet - Konsten att skapa stad med landskapsarkitektur

Konsten att skapa stad

Lek det du inte vet


Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först!

Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först! Det handlar om att vi tror att vi bäst uppnår ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet om vi tar vara på värden i stads- och livsmiljön som är gemensamma, ägs av alla och värnas av alla.

Läs mer om kärnan i Landskapslagets arbete här