Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En
Lek du inte vet - Konsten att skapa stad med landskapsarkitektur

Konsten att skapa stad

Lek det du inte vet

Integrerad barnkonsekvensanalys- Detaljplan Gamla Tyresövägen

Ny stadsdel i Stora Sköndal

Ny stadsdel i södra Stockholm

Stora Sköndal


Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först!

Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först! Det handlar om att vi tror att vi bäst uppnår ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet om vi tar vara på värden i stads- och livsmiljön som är gemensamma, ägs av alla och värnas av alla.

Läs mer om kärnan i Landskapslagets arbete här