Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En

Ett manifest för en levande stad!

Kulturkraft i det offentliga rummet

Lekplatsupprustning av populär lekplats

Sickla Strand lekplats

Bulleråtgärder, Roslagsbanan och Saltsjöbanan


Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först!

Landskapslaget utgår från hållbarhetsidén om att sätta Det allmänna först! Det handlar om att vi tror att vi bäst uppnår ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet om vi tar vara på värden i stads- och livsmiljön som är gemensamma, ägs av alla och värnas av alla.

Läs mer om kärnan i Landskapslagets arbete här