Landskapslaget

Tjänster

Som en av Sveriges ledande aktörer inom stadsbyggnad och landskaps­arkitektur, erbjuder vi på Landskapslaget en unik kombination av expertis och engagemang.

Ett helhetserbjudande

Med specialister inom landskapsarkitektur, stadsplanering, husarkitektur och hållbarhet, tar vi ett helhetsgrepp om varje projekt, alltid med ett fokus på innovation och samhällets bästa.

Vi är stolta över vårt helhetserbjudande som sträcker sig över nio huvudsakliga affärsområden: Stadsutveckling, Landskap, Planering, Hållbarhet, Klimatanpassning, Platsutveckling, Strategisk rådgivning, Kulturmiljö samt Infrastruktur. Genom att erbjuda process- och analysstöd ser vi till att beställare får de bästa lösningarna, skräddarsydda efter deras behov. Vi tar ansvar från start till mål, alltid med målsättningen att leverera långsiktigt hållbara resultat för både kund och omvärld.

Utöver våra kärntjänster är vi också stolta över att kunna erbjuda specialistkunskap inom en rad områden för att säkerställa att vi kan möta de mest unika och krävande utmaningarna i branschen. Nedan kan du läsa mer om alla våra tjänster i detalj.