Landskapslaget

Strategisk rådgivning

Landskapslaget har bred erfarenhet av att arbeta inom olika delar och skeden av planerings- och exploateringsprocesser. Vi arbetar i uppdrag mot såväl privata som offentliga beställare inom bland annat stat och kommun. Många av oss har flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.  Detta har gett oss förståelse för olika perspektiv och erfarenhet av processer, inte minst i politiskt styrda organisationer. 

Vi kan bedöma vilka underlag som behöver tas fram och i vilket skede av processen. Vi kan också hjälpa till med värdering av projektrisker och möjligheter. 

Vi erbjuder
  • Rådgivning inom och planering, landskap, social hållbarhet etc  
  • Underlag inför planansökningar/markvisningsansökningar
  • Processtöd i till exempel detaljplaneprocesser
  • Stöd vid upphandling av utredningar och övriga underlag

Se projekt inom strategisk rådgivning