Landskapslaget

Forskning och utveckling

Landskapslaget arbetar aktivt med att utveckla kunskap och metoder inom vårt arbetsfält. För att gå mot ett mer hållbart samhälle behöver vi kritiskt betrakta den nuvarande förhållandena situationen och hitta nya infallsvinklar hur vi kan göra saker på ett bättre sätt.  Vi ingår som individer och som företag i olika typer av undervisning, forskning och utveckling, i kontakt med akademin på våra lärosäten men också gärna med andra branschpartners. Det kan vara i förstudier, längre forskningsprojekt, utvecklingsprojekt. En viktig del i kunskapsutvecklingen är vara med och ordna konferenser och kunskapsträffar.

Vi erbjuder:
  • Möjligheter till samverkan i olika forskningsprojekt eller forskningsliknande projekt.
  • Skräddarsydda kunskapstillfällen i större och mindre grupp
  • Föreläsningar utifrån behov och önskemål

Se projekt inom forskning och utveckling