Landskapslaget

Planering

Vi arbetar med detaljplanering och PBL-planering i alla skalor och skeden – åt såväl kommuner som privata aktörer eller för byggaktörsdrivna planer.

Vi erbjuder en bred kompetens inom allt från övergripande planeringsstrategier, styrdokument och konsekvensanalyser till detaljplanering och processtöd. 

Med en holistisk utgångspunkt och spetskunskap inom exempelvis barnperspektiv, klimatanpassning, jämställdhet och socialtvärdeskapande kan vi driva eller stötta en planeringsprocess som hanterar framtidens utmaningar och levererar genomförbara planhandlingar.

Vi erbjuder
  • Översiktlig planering, områdesanalys
  • Strategier för markanvändning
  • Detaljplanering och utredningsunderlag
  • Processtöd inom alla delar av planprocessen
  • GIS-analyser/kartering
  • Strategiska handlingsplaner
  • Workshops
  • Dialoger

Se projekt inom planering