Landskapslaget

Landskap

Vi erbjuder landskapsarkitektur med höga arkitektoniska kvaliteter som ger förutsättningar för biologisk mångfald och sociala värden. Med gedigen kunskap kring hållbarhetsutmaningar och tekniska lösningar utvecklar vi varje plats till sin fulla potential. 

Som stöd arbetar vi utifrån vår mission ”Det allmänna först”, vilket innebär att det gemensamma offentliga rummet ska välkomna och tillhöra alla.

De platser Landskapslaget utvecklar håller över tid!

Vi erbjuder:
 • Landskapsanalyser
 • Omvandling och uppgradering 
 • Parker, torg, gator
 • Bostadsgårdar
 • Gröna tak
 • Naturreservat och rekreation
 • Lärande- & vårdmiljöer
 • Kajer och vatten
 • Kulturmiljö
 • Kommersiella och offentliga anläggningar
 • Gröna strategier
 • Kyrkogårdar, minneslundar och tillägg i kyrkomiljöer

Se projekt inom landskap