Landskapslaget

Platsutveckling

I arbetet mot att skapa långsiktiga, fungerande rum och områden, arbetar Landskapslaget med platsbyggande strategier och metoder (eng Placemaking). Platsbyggnad innebär för Landskapslaget att bygga och utveckla miljöer tillsammans med, och i nära relation med de som använder, verkar och förvaltar dessa platser.

Genom att arbeta aktivt med medskapande och dialog kan engagemang och nätverk skapas och kopplas till platser och områden som står inför utveckling eller förändring och gemensamma strategier och mål formuleras.

Landskapslaget har kompetens inom både projektledning och process stöd och tar fram anpassade metoder som passar för målgrupp och kontext. Med erfarenhet från både lokala och internationella projekt, bär Landskapslaget på en bred kunskap kring platsbyggnadsprocessens olika delar, allt från tidigt skede och dialog till implementering och programmering, samt samarbete med både organisationer, kommun och beslutsfattare.

Vi erbjuder:
  • Projektledning och projektstöd av platsbyggnadsprocesser
  • Gestaltning och genomförande av temporära platser
  • Metoder för att bygga nätverk och initiera dialog mellan aktörer
  • Medskapandeprocesser
  • Medborgardialoger
  • Anpassade dialogmetoder, ex Digital storytelling, konstnärliga processer, workshops, festivaler, temporära aktiviteter, gåpromenader med mera.

Se projekt inom platsutveckling