Landskapslaget

Stadsutveckling

Vi utvecklar städer, orter och landsbygd utifrån ett socialekologiskt perspektiv. Det innebär att vi utgår från platsen och tar vara på de sociala, kulturella, ekologiska och ekonomiska värden som redan finns. Basen i vårt arbete är de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och forskningsbaserade metoder och verktyg. 

Genom vår breda kunskap kan vi erbjuda ett helhetsansvar för stadsbyggnadsfrågor genom hela processen. Vi erbjuder allt från rådgivning och tidiga skisser, via strukturplaner och BIM-analyser, till projektering av gator, parker, platser och byggnader. Vårt fokus är att lösa framtidens utmaningar och gestalta trivsamma livsmiljöer på ett ekonomiskt genomförbart sätt.

Vi erbjuder:
  • Processtöd
  • Stadsutveckling, orts- och landsbygdsutveckling
  • Strukturplaner 
  • Stadsbyggnadsstrategier och kvalitetsprogram
  • Områdesutveckling och analyser
  • Förtätningsstudier och skisser
  • Klimatanpassning
  • Sol-, vind- och dagsljusstudier

Se projekt inom stadsutveckling