Landskapslaget

Viksjö G(u)arderners

På uppdrag av Järfälla kommun har vi undersökt tonårstjejers relation till Viksjös offentliga rum. Förstudien utvecklades tillsammans med en grupp tjejer från Viksjöskolan och omfattar förslag på platser, design principer och metoder för medskapande.

På uppdrag av Järfälla kommun har vi undersökt tonårstjejers relation till Viksjös offentliga rum. Förstudien utvecklades tillsammans med en grupp tjejer från Viksjöskolan och omfattar förslag på platser, design principer och metoder för medskapande.

Studien identifierar flera platser och en serie design principer som svarar på tjejernas behov och reflektioner över miljöerna de rör sig i.  Platsernas funktioner och gestaltning har utvecklats genom en serie undersökande kreativa workshops. Med hjälp av olika verktyg och frågor har vi tillsammans hittat fram till ett innehåll som tjejerna kan vara stolta över. För att bygga vidare på platsens berättelse och stärka tjejernas ambassadörs skap planerar vi en serie workshops på plats i vår.

En av platserna som valdes ut och som nu är byggd ligger centralt och nära en befintlig skola och park. En för närvarande oanvänd instängd asfaltyta bredvid en befintlig konstgräsplan har öppnats upp med en tydlig entré, som kopplar till ett befintligt gångstråk och park. Platsen har utformats som tre sammanhängande rum så att flera grupper ska kunna umgås där samtidigt utan att någon ska känna sig exkluderad. Dispositionen och innehållet kopplar till tjejernas tankar kring olika typer av aktiviteter som kan pågå enskilt eller på en och samma gång och har växt fram ur samtal kring en workshopdel, trädgårdsdel och en yta för spontana möten. Platsen är både en prototyp för att testa hur den faktiskt används och av vem och en plats som bjuder in till flera olika typer av möten och sätt att umgås. Den här ”under tiden platsen” har flera integrerade unika objekt och logotypen som de skissade fram återkommer i olika skalor och material. Bordet är dimensionerat som ett pingisbord för att kunna installeras på en annan plats i framtiden. Vi ser fram emot färdigställandet av platsen i vår.