Viksjö G(u)ardeners – platsbildning för tjejer i det offentliga rummet

Platsbildning för tjejer i det offentliga rummet

Vi har på uppdrag av Järfälla kommun utvecklat en temporär plats i samverkan med tonårstjejer. Genom att rikta uppmärksamheten på den här gruppen kan perspektiven på utomhusmiljöer för unga breddas och locka fler unga tjejer att hänga utomhus.    

Platsens gestaltning har drivits fram av konversationer och kreativa workshops där tjejerna har fått undersöka deras relation till Viksjös byggda miljö och vad de behöver för att känna en större tillhörighet till den. Med hjälp av olika verktyg och frågor har vi tillsammans hittat fram till en plats och ett innehåll som tjejerna känner ett ambassadörskap för.   

Platsen kommer att byggas nu i vår och kommer bestå av tre sammanhängande rum: Scenen, Workshopen och Trädgården.

Medverkande LL: Anna Lebisch, Filippa Dahlin

Uppdragsgivare: Järfälla Kommun