Gårdsgestaltning i kvarteret Trumman

På uppdrag av AMF Fastigheter gestaltade vi om kvarteret Trummans innergård på Södermalm i Stockholm till en grönskande inbjudande plats med stora sociala och ekologiska kvaliteter. 

Ifrån att ha varit en funktionsyta för enbart inlast disponerades innergården om till att bli en plats för arbete, umgänge och festligheter samtidigt som gårdens tidigare funktioner kvarstod. Bland annat fick innergården ny belysning, nya växter som gynnar den lokala biologiska mångfalden, en scen och yta för bord och stolar.