Landskapslaget

Stockholmsverken

Transformation av befintlig gård på Södermalm till en grön oas och mötesplats för grannar och besökare.

I den täta staden är det många funktioner som ska samsas på samma yta. När platsen är begränsad krävs en smart design som inte bara löser det logistiska utan även skapar värden för stadens medborgare och bidrar med ekosystemtjänster. På denna innergård i Stockholmsverken på Södermalm har vi gestaltat en flexibel plats där vardagens umgänge, cykelparkering och leveranser samsas med konst, frodiga planteringar och möblemang som möjliggör för kulturella evenemang och fest.

Mitt på Södermalm, i hörnet Magnus Ladulåsgatan och Rosenlundsgatan ligger det tegelröda kvarteret Stockholmsverken. Kvarteret var en gång i tiden ett industrinav men är idag en plats företag, butiker och restauranger. Stockholmsverkens innergårdar är öppna för allmänheten och har ambitionen att fungera för uteserveringar, spontant vardagsumgänge och kulturella aktiviteter. 

Gården på Rosenlundsgatan gjordes om av Landskapslaget år 2021. Som på många platser i innerstaden var sociala funktioner tvungna att samsas med leveranser och vardagsliv för dem som jobbar i byggnaderna – det behövdes en flexibel plats. Angöringen med bil och lastbil skulle fungera, men det är inte det som ska synas! Målbilden var en ”stadsglänta” – ett grönt litet rum mitt i stadsbruset, dit man kan gå och äta sin lunch, sitta ner och ta en paus och där små kulturella evenemang kan ta plats.

Rumsligt består platsen av en ”korridor” som leder in från gatan samt ett ”inre gårdsrum”. I gestaltningen har växtlighet använts för att klä in platsen i grönska och skapa känslan av lugn ”glänta” som kontrast till gatans brus.

Det växer både på golvet och på väggarna. Klätterväxter, ormbunkar, perenner, buskar och träd skapar växtlighet i flera skikt och arter är valda som ska föra tankarna till den vilda naturen men klarar innerstadens torra och skuggiga förhållanden. Planteringarna varvas med golvytor av återvunna betongplattor samt platser med grus och sten. De återanvända betongstenarna har lagts i tvärgående linjer som gör att rummet vidgas och golvet påminner om en matta. Då gården hade problem med bilar som körde in och vände var det viktigt att signalerar att här är en plats snarare än en körväg. Som trafikhinder har större stenar lagts ut.

För att sitta ner en stund finns i stadsgläntan en kombinerad scen/sittrappa som fångar upp det bästa solläget på gården. Här finns också flyttbara stolar och bord som gör att rummet kan möbleras om efter behov. Ljussättning har gjorts så att rummet upplevs mysigt och tryggt även kvällstid. Då lyser här ett tak av större lyktor som refererar till den tid då Stockholmsverken var en el-fabrik.