Landskapslaget

Medverkande LL:
Gunnel, Ellen
Beställare: Willhem AB

Under 2021 och 2022 har Landskapslaget arbetat med att förvandla en slitageutsatt bostadsmiljö genom nya planteringar med ökade ekosystemtjänster till grönskande trivsamma gårdar. På bjälklaget byggs specialanpassade upphöjda växtbäddar av tegelkross där frön och torktåliga växter får utvecklas till en grönskande oas.

Landskapslaget har projekterat hela området. En första pilotdel har byggts i år som utvärderas inför nästa etapp. Det är ett samarbetsprojekt mellan beställare, entreprenör, olika specialister och oss landskapsarkitekter. Projektet stöttas med 50% av Boverket.