Landskapslaget

Flemingsbergsparken

Den nya stadsdelsparken i Flemingsberg är en ny tids folkpark. När man inte har plats hemma ska man kunna umgås, leka, ha kalas i parken. Det är en park där man både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

Årtal

2016-2018

Färdigställandeår

2019

Plats

Flemingsbergsparken, Huddinge

Beställare

Huddinge Kommun

Medverkande

Linda Bäckström, konstnär
BLACK ljusdesign, belysning
Hornuggla, medborgardialog

Liknande uppdrag:

Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången

Jakob Mommas park

Uppdraget omfattar att uppgradera en befintlig park till en mer varierad stadsdelspark. Förslaget till utformning baseras på en medborgardialog som hölls av Hornuggla då invånarna fick berätta vad de önskade och vad som kunde bli bättre. Parken var ordentligt sliten då den används flitigt. Bilar körde igenom parken och det fanns inte mycket utrymme för lek och möten. Ett programförslag för den nya stadsdelsparken togs fram och kommunicerades med de boende. Därefter reviderades förslaget något innan vi tillsammans med en konstnär, konstruktör och ljusdesigner projekterade parken.

Flemingsbergsparken_Illustrationsplan

Illustrationsplan till medborgardialog där de övergripande idéerna av parken beskrivs; en nöjesdel, en picknickglänta och den orörda vilda skogen.

Nöjesparken

Eftersom parken används som en förlängning av den egna bostaden och många i området även blir kvar under sommaren arbetade vi med utgångspunkten att i en del av parken skapa en ny tids folkpark full med aktiviteter och sociala funktioner. Ett parktorg med långbord, grillar, boulebana och en stor lekplats med duschar skapades. Intill finns multisportplan, utegym, dansbana, grillglänta, pulkabacke. Tillsammans med konstnären Linda Bäckström konstruerades stängsel kring multisportplanen, scentak och entréskylt till skulpturala element som anknöt till konceptet nöjespark.

I samarbete med BLACK ljusdesign tog vi fram en lekfull belysning med parkstolpar där man kan solduscha samt ett tak av lyktor ovanför parktorget.

På parktorget gjordes plats för att ställa upp en temporär parkleks-container som även skulle kunna innehålla toalett. Möjligheterna för denna utreds av kommunen.

Skiss av belysning: BLACK ljusdesign.

Färgsättning

De färgglada husen runt parken uppskattades av de boende som gärna ville se mer färg även i parken. En färgpalett som kompletterade husen och samtidigt gav känslan av folketspark togs fram. All utrustning i parken anpassades sedan till att följa färgskalan.

Skiss av entré och färgsättning för nöjesparkens lekplats och multisportplan: Linda Bäckström

Från liv till lugn

Parken har utformats med olika rum för olika tempo – från aktivitet, fest och gemenskap till avskildhet, naturnärvaro och lugnare samvaro. Skogen lämnades som de boende önskade orörd men har kompletterats med mer utrustade grillplatser.

Skapande mervärden

Genom att skapa utrymme för lek, motion, möten och event i Flemingsbergsparken blir den förhoppningsvis en stadsdelspark som både främjar folkhälsa, skapar social sammanhållning och stärker platsens identitet och värdet för både gamla och nya bostäder i centrala Flemingsberg. Parken möjliggör för en mängd kulturella ekosystemtjänster men säkrar också en del stödjande och reglerande ekosystemtjänster då stora delar av skogen lämnas orörd och kan fortsätta fungera som habitat för djur och insekter samt reglera luftkvalitet och dämpa buller.

Illustrationsplan färdigt förslag