Landskapslaget

Ny Stadsdel på Årstafältet

På Årstafältet skapas en ny stadsdel för 15000 boende som binder ihop omkringliggande stadsdelar i en kontinuerlig stadsväv runt en ny stor park (ca 30 hektar) för hela södra Stockholm.

Landskapslaget har arbetat med två detaljplaner som omfattar elva kvarter inklusive en skola och idrottshall fördelat på tio olika byggaktörer. Etapp 3 och 5 norra har en viktig roll i att koppla ihop olika omkringliggande stadsdelar samt möta upp den stora parken som ligger i stadsdelen mitt. I stadsdelen ingår även arbetsplatser och verksamheter samt service som handel, skolor, idrottshallar, fotbollsplaner samt en utbyggnad av tunnelbanan.

Projektet har ett stort fokus på att skapa stadsliv och hitta det mänskliga i det storskaliga. Landskapslaget har tagit fram ett övergripande kvalitetsprogram för att skapa stadsliv på Årstafältet, som även utgör underlag för markanvisningar. Landskapslaget har även tagit fram kvalitetsprogram för de två etapperna som omfattar de specifika kvarteren i dessa etapper.

Viktiga planfrågor att hantera har varit skyfall, trafik- och industribuller, dagvatten, elektromagnetisk strålning m.m.