Årstafältet etapp 3 & 5

Landskapslaget arbetar som plankonsulter i etapp tre och fem av en ny stadsdel för ca 6000 bostäder. Ett viktigt syfte med planen är att koppla ihop Årstafältet och Östbergahöjden. Det skapar en levande stadsmiljö som möter upp Årstafältets stora park som håller på att byggas.

Medverkande Landskapslaget: Max Goldstein, Ida-Maria Classon Frangos

Beställare: Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret