Landskapslaget tar hem ramavtal med Svenska bostäder!