Landskapslaget

Nu har ytterligare en pusselbit lagts på plats i Annedal. Tisdag 1 december var det invigning av Mariehällstorget i Annedal där Landskapslaget också varit med och ritat ett antal parker. På plats fanns  Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd och ord­förande i exploateringsnämnden samt barn och personal från Mariehällsskolan.