Landskapslaget

Ett år går mot sitt slut och allt det nya, okända och oplanerade ska ta vid – 2022 ska bli 2023.

Som nytillträdd VD i maj i år har året handlat om att samla krafterna på kontoret och att hantera all den osäkerhet som finns i vår omvärld. När vi trodde att pandemin var under bättre kontroll skedde det som några kanske anat, men som flertalet av oss inte räknat med. Vi fick ett anfallskrig mitt i Europa. Detta har försatt oss alla i ett läge som är mycket kritiskt medan vi samtidigt kämpar för en annan akut situation som handlar om vår planets överlevnad. 

Som arkitektkontor med särskilt fokus på landskapsarkitektur och stadsplanering, och med all den expertis som vi har kring just planetens kritiska läge, arbetar vi dagligen med att diskutera och hitta svaren på hur vi som kontor kan bidra med lösningar på de stora problemen med förlust av biologisk mångfald och global uppvärmning.   

Vi vet vad som behöver göras och vi ser fram emot att kunna stödja, hjälpa och hitta lösningar för våra kunder och uppdragsgivare i ännu större utsträckning 2023.

En gammal Pugh Rogefeldt dänga från 1975 dyker upp i minnet:

”Dom säger att för varenda natt som går blir världen sämre.
Och då säger jag, att de é väl bra för då kan vi göra bättre.
Varenda land som inte man har skådat har man skövlat
Då säger jag att de é inte bra för det känns som sot i ögat 

Å om vi alla tar i, i, i.
Om vi alla tar i, i, i.
Om vi alla tar…
Och om det finns lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring” 

Låttexten handlar om just allt det kritiska men det är framför allt refrängen som fastnar och som ger kraft, energi och orken att kämpa vidare. För vi behöver alla hjälpas åt och TA I! 

Hos oss har lagarbetet och att alla har ”tagit i” under året gett resultat. Vi har blivit många fler på kontoret och vi har fått uppdrag som vi är mycket stolta över. Flera viktiga ramavtal, forskningsprojekt och interna kunskapsutvecklande projekt har svetsat oss samman och hjälpt oss att ställa in kompassen för framtiden.  

Min förhoppning är att det inte bara är vi på Landskapslaget som är redo att TA I som Pugh uppmanar oss i texten ovan, för “om det finns lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring!” 

God jul och gott nytt 2023!

Johan Forsman
VD, Landskapslaget