Landskapslaget

 

Kulturkraft i det offentliga rummet

Landskapslaget AB och forskningscentrat Reinvent på Södertörns högskola beviljas ekonomiskt stöd från Vinnova inom ramen för regeringens satsning ”Samverkansprogram- Städer 2019”

Med projektet ”Kulturkraft i det offentliga rummet ” kommer Landskapslaget, forskningscentrat Reinvent vid Södertörns Högskola, Kollektivet Livet och Add on Ed genomföra ett innovationsprojekt för att både i praktik och teori omvandla centrala offentliga rum och handelsplatser till mångfunktionella platser med kultur för utveckling och social hållbarhet. Projektet startade i oktober 2019 och avslutas den 15 juli 2020. Projektet ryms inom ramen för regeringens utlysning ”Samverkansprogram-Städer 2019”

Sammanfattning av projektet

– Med målen i Agenda 2030 står kommuner, fastighetsägare och näringsidkare inför stora utmaningar; särskilt i storstädernas ytterområden där samhällsklyftor blir extra tydliga och där brister i jämställdhet och socialt utanförskap utgör växande problem, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi och forskningsledare vid Reinvent.

De offentliga rummen borde vara en naturlig plats att skapa egen kultur och delta i kulturella aktiviteter. Dessa platser är ofta handelsplatser med ett torftigt utbud för kultur och möten med ett lärande innehåll. I takt med att handelsplatsers ekonomiska grund nu utmanas ges tillfälle att i en utvecklad affärslogik skapa ny kraft för utveckling.

– Kultur i olika former har i alltid varit ett kitt för samhörighet, lärande och identitet och platser för kulturaktiviteter centrala. Kultur utgör en attraktionsfaktor som stärker självkänsla och stolthet för invånare och nyttjare, säger Åsa Keane, VD för Landskapslaget.

Projektets övergripande mål är att initiera en kraftsamling och innovationsmotor kring utveckling av ytterstadens offentliga rum och dess roll för ett hållbart, jämställt och inkluderande samhälle.

De offentliga rummens centrala aktörer bland kommuner, fastighetsägare och näringsidkare ska ges verktyg att tillsammans med civilsamhället utveckla ett brett kapacitetsbyggande. Dessa verktyg och metoder som kombinerar sociala, kulturella och ekonomiska system i teori och praktik ska utvecklas i nära samverkan mellan detta projekt, behovsägare och civilsamhällets olika aktörer. Teori och praktik ska vara generiska

Samverkansparter

Aktörskonstellationen i detta projekt har både bredd och djup vad gäller erfarenhet och kompetens. Den består av en bra mix av praktiker, forskare och relevanta fastighetsaktörer, kommuner och intresseägare i omvärlden.

Projektkoordinator/projektledning: Landskapslaget AB

Projektparter: Add on Ed AB, Kollektivet Livet, forskningscentrat Reinvent vid Södertörns högskola, Citycon, Unibail-Rodamco-WestfieldWestfield, Fastighetsägarna, Svensk Handel och Huddinge kommun