Landskapslaget

Fysisk aktivitet är en viktig hållbarhetsfråga som blir allt viktigare i samhällsutvecklingen. Tävlingen Shine syftar till att aktivera innovatörer och problemlösare att skapa nydanande lösningar och innovationer med potential att varaktigt öka den fysiska aktiviteten.

Läs mer på shinecompetition.se