Bostadsområdet Råby i Uppland- Bro

Bostadsområde Råby ligger i Bro (Upplands-Bro kommun) och byggdes 1968 med ca 500 lägenheter.

För Landskapslagets del har projektet innehållit program och projektering och ombyggnad av fasader och entréer på bostadshusen. Utöver detta ingick även renovering och ombyggnad av alla gemensamhetslokaler och fristående förråd, samt översyn av användningsområden för gemensamma byggnader tillsammans med utnyttjande och utformning av tillhörande gemensamma utomhusytor. I uppdraget ingick även upprustning av all utemiljö med gårdar, gator och parker.

Uppdraget byggde på en analys av utemiljön i området som Landskapslaget tagit fram 2010. Under 2013 fick Landskapslaget uppgiften att även se över fasader och entréer på både bostadshus och komplementbyggnader, samt invändigt i komplementbyggnader. Resultatet blev en avvägd helhet som med små medel förbättrat kontakten mellan bostadshus och utemiljö och skapat tryggare och mer användbara platser. Exempelvis möblerades ytorna närmast entréer för att ge tryggare vistelseyta utomhus och befolka gården intill entréerna. 1960-tals arkitekturen har lyfts fram genom renare balkongfronter i plåt som visar betongstrukturen bakom och tillför ett nytt lager inspirerat av ett tidstypiskt mönster. Mönstret gör att graden av öppenhet varierar över balkongerna, som sträcker sig längs med hela lägenheterna på trädgårdssidan. Gränsen mellan de privata uteplatserna har stramats upp och getts en enhetlig behandling, för att skapa ett tydligare uterum utanför för dem som inte har uteplats.