Landskapslaget

Medverkande LL:
Annelie Landin, Magdalena Franciskovic, Johanna Good, Hanna Skoglund
Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Liknande uppdrag:

I området mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen har en tillfällig park kallad Aromen anlagts med bland annat bollplan, utegym, boulebana och grillplats. Platsen kommer på längre sikt ingå i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen.

Parken har anlagts på platsen där Sjöviksskolan tillfälliga skolpaviljonger stod. Nu har skolverksamheten flyttat och staden har nyttjat den tomma ytan för att anlägga en tillfällig park. Här finns sedan oktober 2020 bland annat en konstgräsplan, utegym, yta för boule, basketkorgar, grillplats, bord och bänkar. Ett flertal planteringslådor med träd har också placerats ut.

Parken anläggs som ett samverkansprojekt mellan Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Material och utrustning har delvis återanvänts från andra projekt i staden.