Landskapslaget

Bullerbytorget är ett torg i Annedal, Bromma, där vi på uppdrag av Exploateringskontoret har arbetat med allt från programskede, detaljplaneskede, systemhandling och detaljprojektering till bygghandling och bygguppföljning. Det långsmala torget är gestaltat för att fungera som en mötesplats för alla åldrar men speciellt för barn och unga då den ligger nära Mariehällsskolan.

Torget erbjuder möjlighet till både rörelse och aktivitet men också för vila och umgänge och är uppbyggt som en serie rum med olika innehåll med bland annat spelplan, scen, soldäck och ytor för häng. Hela torget knyts samman med en lekfullt mönstrad och skulpterad mark. För att ge bästa möjliga förhållanden för växterna och skapa fördröjning av dagvatten står träden i stora sammanhängande växtbäddar.